25% zwangerschappen eindigt in abortus

Stereotypen over sekstoerisme achterhaald
'Seksroulette' op feestjes: onbeschermd vrijen met hiv-besmette deelnemer

Volgens een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eindigt wereldwijd

geralt (CC0), Pixabay

een op de vier zwangerschappen in een abortus. In de ontwikkelde landen gingen de cijfers de voorbije 25 jaar wel drastisch achteruit, maar dat geldt niet voor ontwikkelingslanden waar de cijfers lijken te stagneren. Vooral de (on)beschikbaarheid van contraceptie speelt een grote rol.  In Zuid-Amerika is dat zelfs een op drie, blijkt uit een gisteren verschenen rapport in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Dat spreekt over 56 miljoen abortussen per jaar.

De onderzoekers maakten voor de studie gebruik van data van overheden, internationale en nationale onderzoeken. Volgens hun onderzoek waren er in de periode 1990-1994, 50 miljoen abortussen per jaar. In de periode 2010-2014 steeg dat naar 56 miljoen zwangerschappen die elk jaar worden afgebroken.

In 2011 werden in België in totaal 19.578 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Daarvan zijn 123 behandelingen verricht bij vrouwen die niet in België wonen. Het abortuscijfer (het aantal abortussen per 1000 vrouwen in de reproductieve leeftijd) bedroeg 9,3.

In absolute cijfers merken we een stijging van het aantal abortussen sinds het begin van de registratie (1993). Maar afgewogen tegenover het aantal vruchtbare vrouwen is deze stijging veel kleiner: van 7,5 in 2002 naar 9,3 in 2011. Experts gaan ervan uit dat de stijging vooral te maken heeft met de betere registratie in de ziekenhuizen en abortuscentra.

België is bij de 5 landen met het laagste aantal abortussen. In Kroatië, Zwitserland en Nederland zijn de aantallen nog lager.

Elk jaar vinden 56 miljoen abortussen plaats in de wereld. Dat cijfer staat gelijk aan 35 abortussen per 1.000 vrouwen. In vergelijking met de jaren 90 zijn dat er vijf minder. In de industrielanden ondergingen 27 vrouwen op de 1.000 een zwangerschapsonderbreking in 2014 tegenover 46 op 1.000 in 1990. De grootste daling viel te noteren in Oost-Europa waar het aantal abortussen halveerde van 88 tot 42 per 1.000 vrouwen. Opvallend genoeg kende West-Europa een kleine toename van 17 naar 21. Toch eindigt in West-Europa maar een op de vijf zwangerschappen in abortus, tegenover vier op tien in Oost-Europa.

‘In ontwikkelde landen is de daling van de abortuscijfers grotendeels toe te schrijven aan het toegenomen gebruik van moderne contraceptie, dat vrouwen meer controle geeft over de timing en het aantal kinderen dat ze willen’, zegt hoofdauteur Gilda Sedgh van het Guttmacher Institute in The Lancet.

Daartegenover ging het gemiddelde abortuscijfer in ontwikkelingslanden in 25 jaar slechts van 39 naar 37 per 1.000 naar beneden.

De stijging is vooral te zien in ontwikkelingslanden en kan gedeeltelijk verklaard worden door de bevolkingsgroei. Ook het feit dat in ontwikkelingslanden steeds meer gekozen wordt voor kleinere gezinnen, is een reden voor de stijging van het aantal afgebroken zwangerschappen.

In Latijns-Amerika vinden de meeste abortussen plaats. Een op drie zwangerschappen wordt hier afgebroken, dat is meer dan in welke andere regio ter wereld ook.

In ontwikkelde landen was er een daling tijdens de periode 2010-2014 van 25 naar 14 abortussen per 1000 vrouwen. Enkel West-Europa kende een lichte stijging van het aantal abortussen. De onderzoekers verklaren dit door de toename van het aantal migrantenvrouwen uit onder meer Oost-Europa in West-Europese landen.

Zo valt in Latijns-Amerika de hoogste score wereldwijd te tellen, ook al hebben veel landen daar een strenge abortuswetgeving. Landen waar vrouwen verboden wordt een zwangerschap te onderbreken, of dergelijke procedures enkel toestaan als het leven van de vrouw gevaar loopt, hebben over het algemeen iets hogere abortuscijfers dan landen waar vrouwen meer reproductieve rechten hebben. De vrouwen daar hebben vaak ook geen toegang tot voorbehoedsmiddelen, wat dan weer leidt tot meer abortussen en onveilige procedures.
‘Investeren in moderne contraceptiemethoden zou vrouwen en de maatschappij heel wat minder kosten dan ongewenste zwangerschappen en onveilige abortussen’, besluit WHO-wetenschapper Bela Ganatra.

De studie suggereert echter ook dat de oplossing niet zo eenvoudig is als het beter verspreiden van informatie over anticonceptie en het verbeteren van de toegang tot de bestaande middelen. Veel vrouwen blijken niet te kiezen voor anticonceptie uit angst voor eventuele bijwerkingen, omdat ze zich zo gestigmatiseerd voelen of nog steeds denken dat er slechts een kleine kans is om zwanger te worden.

Bekijk hier de cijfers van Sensoa Cijfers 2015 Sensoa

Bronnen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160513_02288093

http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/een-op-vier-zwangerschappen-eindigt-in-abortus/article-normal-702587.html

http://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/ongeplande-zwangerschap-belgie-feiten-en-cijfers

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge