Aantal tienermoeders daalt

Een tiende studenten overwoog reeds zelfdoding
Mixed - methods evaluatie van Girls’Talk+ : een counselingsprogramma over relaties en seksualiteit voor meisjes met een lichte verstandelijke beperking

Voor het opeenvolgende jaar is het aantal tienermoeders in Vlaanderen verminderd. In 2014 waren nog 882 Vlaamse meisjes onder de twintig zwanger.  In 2015 waren er dat nog maar 843.

pregnant, girl, woman

xusenru (CC0), Pixabay

Voor 85,6% van hen ging het om hun eerste kindje. Gemiddeld zijn de mama’s op het moment van hun bevalling 18 of 19 én Antwerps : met 278 tienermoeders leidt die provincie de trend.

De daling leert ons overigens niets over het totale aantal tienerzwangerschappen : de meest recente abortuscijfers dateren van 2011. Daarnaast stipt Fara aan dat de daling van het cijfer niets afdoet aan het feit dat tienerouders een kwetsbare groep blijven binnen de maatschappij. Inzetten op preventie van ongeplande zwangerschap en het steunen van jonge ouders blijft heel belangrijk, klinkt het.

In 2013 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen opnieuw een historisch laagterecord van 5 bevallingen per 1000 tieners. Zolang de abortuscijfers van 2013 niet bekend zijn, zegt dit echter niets over de evolutie van de zwangerschapscijfers bij tieners. Dat besluit Marjolijn De Wilde (UAntwerpen) uit de nieuwe cijfers.

In België gaat het aantal tienermoeders sinds 2007 in dalende lijn. Met ongeveer 9 geboortes per 1000 meisjes tussen 15 en 19 jaar bevinden we ons in de middengroep. In 2010 werden 2906 tieners moeder in België, terwijl dit er in 2007 nog 3319 waren. Voor Vlaanderen zijn er recentere data beschikbaar die wijzen op een nog meer uitgesproken daling. Het aantal tienermoeders in Vlaanderen is met 5 bevallingen op 1000 meisjes in 2013 nog nooit zo laag geweest.

Voor het eerst sinds 1996 bevielen er in 2013 in Vlaanderen minder dan 1000 meisjes jonger dan 20 jaar, nl. 945 bevallingen. Waar het aantal ongeveer constant bleef bij de minderjarige tieners (15-17 jaar), was er een daling van 17% bij de meerderjarige tieners (18-19 jaar).

Het overgrote deel (80%) van de tienermoeders in België is 18 of 19 jaar. We kunnen ervan uitgaan dat heel wat van die meerderjarige meisjes er bewust voor kiezen om zwanger te worden. Tienerouderschap bij minderjarigen en zeker bij meisjes jonger dan 16, is een marginaal gegeven in Vlaanderen. Zo waren er in 2013 slechts 5 geboortes bij meisjes jonger dan 15 jaar.

Binnen de groep tienermoeders treffen we een aanzienlijk deel een andere culturele achtergrond aan. Recente cijfers hierover ontbreken maar uit vroegere analyses (tot 2006) bleek hun aantal op te lopen tot 30 %, voornamelijk tienermoeders van Turkse of Oost-Europese afkomst. Er is nood aan nieuwe, actuele cijfers hierover, om een aangepast aanbod naar deze groep tieners te ontwikkelen.

Sensoa geeft een aantal verklaringen voor deze dalende trend. Blijvende inspanningen op het vlak van relationele en seksuele vorming in onder meer het Vlaamse onderwijs bekomen dat meer en meer jongeren toegang hebben tot informatie.

Ook het maatschappelijk klimaat waarin de seksualiteit van jongeren geaccepteerd wordt, zorgt voor toenemende bespreekbaarheid en aandacht voor de seksuele gezondheid van jongeren.

Dat zien we ook in een adequaat hulpverleningsaanbod dat jongeren toegang biedt tot moderne, betaalbare anticonceptiemiddelen, en dat hen helpt bij hun keuze om ingeval van een ongeplande zwangerschap, hun zwangerschap al dan niet uit te dragen.

Bronnen

http://www.sensoa.be/nieuws/aantal-tienermoeders-daalt-verder

http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/2986489/2016/11/17/Aantal-tienermoeders-in-Vlaanderen-blijft-dalen.dhtml

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge