België nummer één in toegang anticonceptie

COVID-19 en zwangerschap: wat we weten over wat er met uw immuunsysteem gebeurt
'Stealthing' een nieuwe sekstrend
condom, hold, sex

sasint (CC0), Pixabay

Toegang tot moderne, effectieve en betaalbare anticonceptie blijft een Europese uitdaging
Zeven landen hebben beleid ingevoerd met betrekking tot voorraden en advies en vier landen hebben online bronnen verbeterd. België loopt voor op Frankrijk en neemt voor het eerst in vier jaar de leiding.  Polen staat nog steeds onderaan de Atlas omdat het het enige Europese land is dat de afgelopen vier jaar de beperkingen op anticonceptie heeft verhoogd. Dit bericht het Europees Parlement, Brussel, 12 november 2020

Hoe heeft België dit gedaan?

-De terugbetaling van anticonceptie voor vrouwen onder de 25 jaar

-Speciale regelingen voor jongeren en kwetsbare groepen in die terugbetaling

-Grote beschikbaarheid van online informatie

Op 12 november 2020 waren EP-leden van SRR covoorzitter EP-lid Sophie in ‘t Veld en lid-lid Terry Reintke co-gastheer van de lancering van de vierde jaarlijkse editie van de European Antraception Policy Atlas – een kaart die 46 landen in geografisch Europa scoort op toegang tot moderne anticonceptie.

Sinds zijn debuut in 2017 is de Atlas Anticonceptiebeleid een erkend referentiemiddel geworden voor informatie over anticonceptie in Europa en heeft het ook bijgedragen aan wetswijzigingen in 9 landen en verbeterde online bronnen in een handvol landen.

In de Atlas worden landen gestratificeerd op basis van verkeerslichtkleuren op basis van hun toegang tot voorbehoedsmiddelen, advies over gezinsplanning en online informatie. De rode categorie duidt op extreem slechte prestaties en is dit jaar toegeschreven aan 8 landen, vergeleken met 12 vorig jaar. Polen bleek niet in staat om zijn onderste plaats op te geven en creëerde dit jaar speciaal een donkerrode categorie, na zijn beleidswijziging in 2019 om voorschriften voor noodanticonceptie noodzakelijk te maken.

Hoogtepunten voor 2020 zijn onder meer beleidswijzigingen om financiële belemmeringen voor anticonceptie in België, Bulgarije, Finland, IJsland, Nederland, Noord-Macedonië en Spanje weg te nemen, met name voor jongeren en gemarginaliseerde of kwetsbare groepen.

De atlas van dit jaar onthult nog een ander ongelijk beeld in Europa en toont aan dat oneerlijke vergoedingsregelingen en het falen van regeringen om toegankelijke en nauwkeurige informatie te verstrekken, de toegang tot de nieuwste en meest uitgebreide keuze aan anticonceptie belemmeren.

“Hoewel bijna 60% van de Europese vrouwen in de vruchtbare leeftijd een vorm van anticonceptie gebruikt, wordt 35% van de zwangerschappen in Europa als ongepland beschouwd. Er blijft een kloof bestaan ​​tussen de geprefereerde anticonceptiemethode voor bepaalde categorieën vrouwen, hun financiële mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze methoden en de financieringsprioriteiten van de overheid.

“Het is belangrijk dat we niet zien dat Europese landen, zoals Polen, in deze zaken achteruitgaan. Overheden moeten de kosteneffectieve inspanningen leveren om toegankelijke, betrouwbare en gezaghebbende online-informatie te verstrekken om vrouwen in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen over de methode die het meest geschikt voor hen is. Dit is des te belangrijker in deze tijden van Covid-19, wanneer de toegang tot anticonceptie in heel Europa onder druk staat ”, aldus Europarlementariër Sophie in‘ t Veld.

“Toegang hebben tot betaalbare en toegankelijke anticonceptie is een recht dat al eeuwenlang wordt bestreden en de strijd is nog niet gewonnen. De pandemie heeft bestaande hiaten en tekortkomingen in de gezondheidszorg aan het licht gebracht, waarbij sommige regeringen middelen hebben verschoven van elementaire seksuele en reproductieve diensten, terwijl anderen de situatie opzettelijk hebben gemanipuleerd om wetten aan te nemen die deze fundamentele rechten verder beperken. Alle landen moeten de toegang tot anticonceptie verzekeren en vergemakkelijken, ook in moeilijke crisissituaties ”, aldus Europarlementariër Terry Reintke.

Hoogtepunten

EU-landen Tsjechië, Litouwen, Slowakije, Hongarije en Polen behoren tot de tien slechtst presterende staten.
Betere toegang tot anticonceptie heeft geen negatieve invloed op de vruchtbaarheidscijfers – de top 10 landen hebben een hoger vruchtbaarheidscijfer dan de onderste 10 landen.

Over de Atlas

De atlas, nu in zijn vierde jaar, is geproduceerd door het Europees Parlementair Forum voor seksuele en reproductieve rechten (EPF), terwijl experts in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten de methodologie hebben ontworpen.

EPF profiteerde van de financiële steun van MSD om origineel en onafhankelijk onderzoek uit te voeren dat wordt gepresenteerd in de Atlas. EPF is dankbaar voor talrijke deskundige nationale organisaties en individuen die hebben bijgedragen aan het verzamelen van de gegevens die in de Atlas worden gepresenteerd. De reikwijdte en inhoud van de Europese anticonceptie-atlas is de exclusieve verantwoordelijkheid van EPF.

Bron https://www.epfweb.org/european-contraception-atlas

Bron

https://www.epfweb.org/european-contraception-atlas

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge