Condoomgebruik neemt af in VS tijdens pandemie

Menstruatiemythes
COVID-19- vaccins maken vrouwen niet onvruchtbaar
condom, sex, protection

Maria_Domnina (CC0), Pixabay

We weten dat er tijdens de COVID-19-pandemie meerdere veranderingen zijn opgetreden in seksueel gedrag. Seks- en relatieblogger Justin Lehmiller maakte er in eerdere berichten al melding over.  Het meeste werk dat tot dusver is verschenen, was gericht op veranderingen in seksueel verlangen en hoeveel seks mensen hebben – maar hij vroeg zich ook af hoe het zit veiligere seks? Is het condoomgebruik tijdens de pandemie in het bijzonder überhaupt veranderd? 

Lehmiller gaat uit van het idee dat het condoomgebruik waarschijnlijk is toegenomen. Immers, in een tijd waarin mensen zich steeds meer zorgen maken over hun gezondheid en meer veiligheidsmaatregelen nemen in het dagelijks leven (zoals het dragen van maskers in het openbaar), kan het redelijk lijken te voorspellen dat mensen meer voorzorgsmaatregelen zouden nemen in het dagelijks leven en dus ook in de slaapkamer. In verband hiermee beschouwen mensen het misschien als een bijzonder slechte tijd voor een onbedoelde zwangerschap te midden van een economische neergang en rantsoenering in de gezondheidszorg.

Maar dit blijkt niet te kloppen. Sommigen zeggen juist dat crisissen zoals een oorlog of in dit geval een wereldwijde pandemie juist mensen aanspoort tot meer risicovol gedrag of tot een groter bewust gekozen aantal zwangerschappen. Volgens de Terror Management Theory, wanneer het vooruitzicht van onze eigen sterfelijkheid heel kortbij komt kan dit een aantal veranderingen in seksueel gedrag motiveren die gericht zijn op het bufferen van doodsangst.

Een van die veranderingen die in eerder onderzoek is gedocumenteerd, is dat herinneringen aan de dood in verband zijn gebracht met een grotere bereidheid om risicovol seksueel gedrag aan te gaan, waaronder condoomloze seks met nieuwe partners [1]. Deze gedragingen zouden de doodsangst kunnen verminderen door opwinding te vergroten (bv. Iemand ‘het gevoel geven dat men leeft’) of een versterkt gevoel van verbondenheid te genereren.

Dus wat gebeurde er wellicht tijdens de pandemie? Recent onderzoek wijst volgens Lehmiller meer op de laatste verklaring en wijst op een afname van veilig seksgedrag.

Een studie gepubliceerd in het tijdschrift  Sexologies  onderzocht pre-pandemische en huidige niveaus van condoomgebruik in een steekproef van 149 heteroseksuele volwassenen in Australië die seksueel actief waren. De gegevens zijn verzameld tussen mei en juni 2020.

De resultaten wezen op een algehele afname van de frequentie van condoomgebruik tijdens seks. De omvang van de daling was echter afhankelijk van de relatiestatus. In het bijzonder ervoeren degenen in relaties een aanzienlijk lagere achteruitgang in vergelijking met degenen die alleenstaand waren. 

Dit zette Lehmimmer er toe om te onderzoeken of een soortgelijk patroon naar voor kwam in zijn eigen Kinsey Institute-studie naar  seks en relaties in de tijd van COVID-19 . Hij keek naar de eerste gegevens die tussen maart en april 2020 waren verzameld en zag een soortgelijk patroon in zijn steekproef van meer dan 2.000 volwassenen.

Hij vroeg de deelnemers om hun frequentie van condoomgebruik voor en tijdens de pandemie te beoordelen op een schaal van 0% van de tijd tot 100% van de tijd. Gemiddeld meldden de deelnemers dat ze 43% van de tijd condooms gebruikten tijdens vaginale of anale geslachtsgemeenschap voorafgaand aan de pandemie, vergeleken met 39% van de tijd sinds het begin van de pandemie. Hoewel het in het algemeen geen enorme daling is, kunnen zelfs kleine veranderingen in veiliger seksgedrag mogelijk grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

adult, asia, seductive

sasint (CC0), Pixabay

Net als de studie gepubliceerd in  Sexologies , ontdekte hij echter ook dat de veranderingen verschilden op basis van de relatiestatus. Zo meldden degenen die aangaven alleenstaand te zijn en anderen terloops te hebben gezien, 63% van de tijd vóór de pandemie condooms te hebben gebruikt, vergeleken met 56% van de tijd tijdens de pandemie. Met andere woorden, vergeleken met het algehele patroon, ervoer deze groep een procentuele daling die bijna twee keer zo groot was. 

Voor degenen die zeiden dat ze serieus met één persoon verkering hadden, waren de cijfers 46% pre-pandemie en tijdens pandemie 43%. En voor degenen die een toegewijde relatie met één persoon hebben, veranderden de cijfers eigenlijk helemaal niet – ze meldden dat ze 33% van de tijd vroeger en tijdens pandemie condooms gebruikten. 

Interessant is dat voor de relatief kleine groep mensen in deze steekproef die zei dat ze momenteel met meer dan één persoon aan het daten waren, zij de enige groep waren die het tegenovergestelde patroon vertoonde en juist meer condoomgebruik aangaven: ze zeiden dat ze 45% van de tijd vóór de pandemie condooms gebruikten, vergeleken met 64% momenteel, wat een vrij grote stijging was. Deze bevinding was echter gebaseerd op slechts enkele tientallen mensen, dus het is gevaarlijk om hier al te veel conclusies uit te trekken of algemeen te veralgemenen, maar het wijst er wel op dat in ieder geval sommige mensen meer voorzorgsmaatregelen leken te nemen – en diegenene die consensueel niet-monogaam waren, deden dit waarschijnlijk eerder. 

Met dat alles gezegd, wijzen de resultaten van een paar verschillende gegevensbronnen op een algehele afname van het condoomgebruik tijdens de vroege fasen van de COVID-19-pandemie. Het is belangrijk om vervolgens te kijken naar hoe deze gedragspatronen in de loop van de tijd zijn veranderd (bijv. Bleven de trends aanhouden?) De psychologie achter deze afname van veilige seks vraagt verder onderzoek. De redenering van de Terror Management Theory hierboven is een plausibele verklaring, maar het is niet de enige mogelijke mogelijkheid en er kunnen ook andere factoren een rol spelen (bijvoorbeeld door verschillen in de algemene beschikbaarheid of gemakkelijke toegang tot condooms?).

Terwijl het wachten is op verdere resultaten, vertellen de huidige bevindingen dat hoewel er tijdens de pandemie mogelijk minder seks was , het aandeel onbeschermde seks enigszins lijkt te zijn toegenomen, wat zorgen baart over een mogelijke door COVID aangewakkerde toename van SOA’s. Hoewel  rapporten  een afname van het aantal SOA’s tijdens de pandemie hebben gesuggereerd , is dit gedeeltelijk een functie van het feit dat er momenteel minder SOA-tests worden uitgevoerd vanwege beperkte middelen en minder mensen die testen. Dus als onbeschermde seks toeneemt en het testen afneemt, is er zeker enige reden tot bezorgdheid.

[1] Taubman-Ben-Ari, O. (2004). Intimacy and risky sexual behavior—What does it have to do with death?. Death Studies28(9), 865-887.

[2] Dacosta, L., Pinkus, R. T., Morandini, J., & Dar-Nimrod, I. Condom Use During COVID-19: Findings from an Australian Sample of Heterosexual Young Adults. Sexologies.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2021/1/25/condom-use-decreased-during-the-pandemicand-this-might-be-why

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge