Tienermoeders blijven kwetsbaar

Sekswerk onder studenten
Moeders leren hun dochters om hun lichaam te haten

Copyright www.pixabay.com

Er zijn steeds minder tienermoeders in Vlaanderen. Ook al zijn ze met minder, ze blijven een kwetsbare groep. Inzetten op preventie en ondersteuning is belangrijk.

Cijfers

Het aantal tienermoeders in Vlaanderen kent een nieuw laagterecord. Dat is geen verrassing. Het aantal geboortes bij meisjes onder de leeftijd van twintig jaar daalt al acht jaar op rij. In 2007 waren er 1.395 Vlaamse tienermoeders, in 2015 nog 843. Dat zijn er 552 of bijna een op drie minder dan acht jaar geleden. De gemiddelde leeftijd van een tienermoeder blijft wel constant op 18,6 jaar.

Minder tienerzwangerschappen?

Of deze cijfers ook duiden op een daling van het aantal tienerzwangerschappen is niet zeker. Daarvoor zouden we het aantal geboortes naast het aantal abortussen in deze leeftijdsgroep moeten leggen. Die abortuscijfers zijn echter sinds 2011 niet meer gepubliceerd.

Worden tienermeisjes minder vaak (on)gepland zwanger? Is die daling een gevolg van een betere relationele en seksuele vorming? Dat valt dus niet met zekerheid te zeggen.

Wat we wel weten is dat het aantal abortussen bij meisjes jonger dan twintig tot 2011 min of meer constant bleef. Als we er voorzichtig van uitgaan dat deze trend zich voortzet, mogen we concluderen dat het totaal aantal tienerzwangerschappen het laatste decennium daalt. Bovendien daalt ook het algemene geboortecijfer. Er zijn op jaarbasis sowieso minder zwangerschappen dan tien jaar geleden.

Oudere moeders

De cijfers over tienermoederschap staan in schril contrast met het feit dat steeds meer Vlaamse moeders op oudere leeftijd een kind krijgen. Eén vrouw op veertig is een tiener als ze voor de eerste maal bevalt. Eén vrouw op tien is vijfendertig of ouder als ze voor de eerste maal bevalt.

Als we kijken naar alle bevallingen, dan is 16% van de vrouwen ouder dan vijfendertig en 2,7% zelfs veertig jaar of ouder op het moment van de bevalling. In 1991 was slechts 0,8% veertig jaar of ouder bij de bevalling. Er zijn dus meer kinderen met een moeder die ouder is dan veertig, dan dat er kinderen zijn met een moeder die jonger is dan twintig.

Kwetsbaar

De gemiddelde leeftijd waarop men een eerste kind krijgt, stijgt naar 28,19 jaar. Een kind krijgen past pas in het plaatje wanneer de studies zijn afgerond, men een eigen woonst en liefst ook een stabiel inkomen heeft. Het contrast met een moeder die nog studeert, kan niet groter zijn.

Tienermoeders krijgen vaak met vooroordelen te maken. Het lijkt wel alsof jong ouderschap gelijk staat aan onverantwoord ouderschap. “Zo jong en al een kind? Kan jij dat wel? Je hebt nog niets bereikt en je denkt dat je al een kind kan opvoeden. Daar zal niet veel van komen. Zijn dat wel die van u? Waarschijnlijk je school niet afgemaakt?” Of na het ravotten in de speeltuin: “Doe jij die wel in bad? Hij is zo vuil.”

Niet alleen de leeftijdskloof, maar ook het idee dat men eerst alles ‘op orde’ moet hebben, maakt dat jonge ouders zich meer dan ooit in een marginale positie binnen de maatschappij bevinden. Dat maakt hen extra kwetsbaar. Inzetten op preventie van ongeplande zwangerschap en het steunen van jonge ouders blijft daarom heel belangrijk.

Wanneer tienermeisjes en jonge koppels door de zwangerschap voor een moeilijke keuze staan, hebben ze nood aan ondersteuning bij een kwaliteitsvol beslissingsproces. Onze ervaring leert dat ze informatie vragen, maar vooral een luisterend oor zoeken.

Fara luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes. Fara helpt jongeren keuzes maken in overeenstemming met hun eigen waarden, normen en toekomstdromen. Fara zet ook in op preventie en biedt individuele begeleiding voor jongeren op kantoor, via mail, chat, telefoon of Facebook.

Het is belangrijk hen te helpen om inzicht te krijgen in hun vragen, angsten en twijfels. En deze bespreekbaar te maken. Alleen zo kunnen ze tot een vrije, maar bewuste keuze komen.

Preventie

Naast het bespreekbaar maken van de kinderwens, blijft het ook belangrijk de ‘roze wolk’ van het ouderschap te nuanceren. Dat doen we proactief. Via het Roze Wolk Spel maken we deze thema’s op een ludieke manier bespreekbaar op secundaire scholen. Of we lenen onze Real Care Baby een paar dagen uit om ‘in levende lijve’ te ondervinden wat de zorg voor een kind betekent.

Jongeren die contact opnemen geven aan dat ze in de knoop liggen met de felle kinderwens die ze ervaren. Of ze vinden anticonceptie moeilijk in gebruik en vragen zich af of ze nu eigenlijk zwanger zouden zijn? Ze hebben geen boodschap aan een volwassene die met het vermanend vingertje staat te zwaaien. Een strenge ontrading heeft weinig effect.

Het is vooral kwestie van te luisteren naar vragen, zorgen en bedenkingen. Wat maakt dat die jongen of meisje op dat moment twijfelt over het krijgen van een kind?

Inzetten op preventie – in de zin van de handelingsopties van jongeren vergroten in het geval van kinderwens of ongewenste zwangerschap – is levensbelangrijk. Tienerouders blijven kwetsbaar in onze maatschappij, ondanks of misschien net dankzij hun dalende aantal.

 

Bronnen en volledig artikel lezen

Kirsten Elen

http://sociaal.net/opinie/minder-tienermoeders/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge