Zelftest vier natuurelementen

Werken vanuit je natuurelement.  Welk element ben jij? Vuur, aarde, lucht of water?

Mensen kun je niet in een bepaald hokjes stoppen. Het is dus moeilijk om één bepaalde typologie, persoonlijkheidstrek of karaktertrek aan iemand uniek toe te wijzen. We zijn steeds een combinatie van verschillende elementen. Maar vaak overheerst wel een bepaald element in onze karakterstructuur.  Naar relaties toe is het belangrijk je karakterstructuur te ontdekken.

Ieder mens heeft overal wel iets van. We spreken over een vuurtype wanneer vuureigenschappen ons het meest karakteriseren. Dat betekent dus niet dat er geen andere eigenschappen beschikbaar zouden zijn. Het kan bijvoorbeeld ook per situatie verschillen welke kwaliteiten of eigenschappen je inzet. Toch zal ons karakter (karakteriseren) steeds weer terugkomen. Karakters als zodanig worden wel ‘geslepen door het leven’ maar zullen niet zozeer veranderen. Het is dus belangrijk om je voornaamste elementtype te leren kennen : ben je meer een vuurmens, een watermens, een aardemens, een luchtmens.

De vier-temperamenttheorie is een theorie die suggereert dat er vier fundamentele persoonlijkheidstypen zijn: optimistisch , cholerisch , melancholisch en flegmatisch .  De meeste formuleringen bevatten de mogelijkheid van mengsels tussen de typen waarbij de persoonlijkheidstypen van een individu elkaar overlappen en ze twee of meer temperamenten delen. De Griekse arts Hippocrates (ca. 460 – ca. 370 v.Chr.) Beschreef de vier temperamenten als onderdeel van het oude medische concept van humorisme, dat vier lichaamsvloeistoffen de menselijke persoonlijkheidskenmerken en gedragingen beïnvloeden.

Relatie van verschillende vier temperamenttheorieën
Klassiek volgens Aristoteles Element Adler  Psychiatrische variant Persoonlijkheids-eigenschappen.
Melancholisch Aarde Vermijdend/Introvert/Doeners/Realistisch Obsessief Consciëntieusheid / Voorzichtig/Cynisch/Pessimistisch/Filosofisch
Flegmatisch Water Krijgend/ontvangend/Onderdanig/Inlevingsvermogen/Zorgzaam/Gevoelig Schizoïde Stabiel / ondersteunend/passief/ meegaand/ontvangend
Sanguinisch Lucht Sociaal nuttig/Extravert/Sociaal/Tactvol Hysterisch Invloed / Inspirerend
Cholerisch Vuur Dominant/Volgens de regels/Voorschrijvend/Bazig/Ambitieus Depressief Dominantie/Actief/Creatief/Constructief

 

Lucht
Sanguinische persoonlijkheidstype (Lucht) wordt voornamelijk beschreven als zeer spraakzaam, enthousiast, actief en sociaal. Sanguines zijn over het algemeen meer extravert en vinden het leuk om deel uit te maken van een menigte; ze vinden dat sociaal, extravert en charismatisch zijn gemakkelijk te bereiken is.  Personen met deze persoonlijkheid vinden het moeilijk om niets te doen en vertonen meer risicozoekend gedrag.

 

Vuur

Cholerische individuen (Vuur) zijn over het algemeen meer extravert. Ze worden omschreven als onafhankelijk, besluitvaardig, doelgericht en ambitieus. Deze gecombineerd met hun dominante, resultaatgerichte kijk maken hen tot natuurlijke leiders. In het Griekse, middeleeuwse en renaissancistische denken waren ze ook gewelddadig, wraakzuchtig en opvliegend.

 

Aarde

Melancholische individuen  (Aarde) zijn vaak analytisch en detailgericht, en ze zijn diepe denkers en voelsprieten. Ze zijn introvert en proberen te voorkomen dat ze in een menigte worden uitgekozen.  Een melancholische persoonlijkheid leidt tot zelfredzame individuen die attent, gereserveerd en vaak angstig zijn.  Ze streven vaak naar perfectie in zichzelf en hun omgeving, wat leidt tot opgeruimd en detailgericht gedrag.

 

Water

Flegmatische personen (Water) zijn over het algemeen ontspannen, vredig, stil en gemakkelijk in de omgang . Ze zijn sympathiek en geven om anderen, maar proberen hun emoties te verbergen. Flegmatische individuen zijn ook goed in het veralgemenen van ideeën of problemen naar de wereld en het sluiten van compromissen.