Broers en zussen van homo’s krijgen meer kinderen.

Lesbiennes hebben minder seks maar als ze het doen is het des te heviger
Zwanger en te zwaar is een risico voor zowel moeder als kind

Heb je oudere familieleden die homoseksueel zijn? Dan ben je zelf misschien zeer

Bron www.pexels.com

vruchtbaar en seksueel aantrekkelijk. Dat lijkt het resultaat te zijn van een onderzoek naar bananenvliegjes en mensen.

Een bananenvliegje heeft grote, rode ogen, denkt alleen maar aan seks en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een onderzoek dat probeert te verklaren waarom homoseksualiteit van generatie op generatie wordt doorgegeven.
Homoseksualiteit zou erfelijk zijn en maakt nageslacht extra vruchtbaar

Uit dit onderzoek van wetenschappers van de University of St. Andrews in Schotland naar 2000 bananenvliegjes bleek dat sommige bananenvliegjes duidelijk homoseksueel waren, terwijl andere seks hadden met zowel mannetjes als vrouwtjes, en andere alleen met vrouwtjes.

De biseksuele mannetjes – die zowel met mannetjes als met vrouwtjes seks hadden – kregen erg vruchtbare dochters. Het onderzoek toonde ook aan dat homoseksualiteit wordt doorgegeven van vader op zoon.

Homoseksualiteit is een zogenoemde ‘darwinistische paradox’ omdat homoseksuelen vaak geen kinderen krijgen en dus zouden uitsterven.

Het onderzoek met de bananenvliegjes bevestigt theorieën die beweren dat de natuur de reproductieve nadelen van homoseksualiteit compenseert doordat homoseksuele familieleden vaak meer kinderen krijgen. En dat lijkt ook voor mensen te gelden.

Een team van Britse en Zwitserse onderzoekers van het King’s College in Londen heeft onderzoek gedaan naar de genen die kunnen bepalen of vrouwen homo- of biseksueel zijn.

Tot hun verrassing zagen ze dat deze genen er ook voor zorgden dat heteroseksuele vrouwen extraverter en seksueel nieuwsgieriger waren, wat zou kunnen leiden tot meer baby’s.

Deze resultaten ondersteunen de theorie dat de natuur zelf het gebrek aan nakomelingen in een familie met homoseksualiteit compenseert.
Homoseksualiteit is een zogenoemde ‘darwinistische paradox’ omdat homoseksuelen vaak geen kinderen krijgen en dus zouden uitsterven.

Het onderzoek met de bananenvliegjes bevestigt theorieën die beweren dat de natuur de reproductieve nadelen van homoseksualiteit compenseert doordat homoseksuele familieleden vaak meer kinderen krijgen. En dat lijkt ook voor mensen te gelden.

Vrouwelijke familieleden van homoseksuelen zijn aantrekkelijker

Het team van Britse en Zwitserse onderzoekers van het King’s College in Londen heeft onderzoek gedaan naar de genen die kunnen bepalen of vrouwen homo- of biseksueel zijn.

Tot hun verrassing zagen ze dat deze genen er ook voor zorgden dat heteroseksuele vrouwen extraverter en seksueel nieuwsgieriger waren, wat zou kunnen leiden tot meer baby’s. Vrouwelijke familieleden van homo’s krijgen meer kinderen.  Een onderzoek van de University of Padova bevestigt deze theorie.

“Het is geweten dat vrouwen vaak aangetrokken zijn tot mannen met meer vrouwelijke gedrags- of gezichtskenmerken”, zegt Qasi Rahman, co-auteur van ‘Born gay; the psychobiology of sex orientation’ aan de BBC. “Een kleine dosis van deze genen kan de kansen op een huwelijk en kinderen voor de drager dus vergroten.” Deze dragers geven het gen door aan hun kinderen en nu en dan krijgt een familielid er een grotere dosis van. Globaal gezien wordt het gebrek aan reproductie bij die familieleden gecompenseerd door het reproductieve voordeel bij de andere gendragers.

Een andere mogelijkheid is dat een bepaalde groep genen een tegengesteld effect heeft bij het andere geslacht. Andrea Camperio-Ciani van de universiteit van Padova in Italië stelde tijdens een onderzoek bij Italianen vast dat vrouwen die langs moederszijde verwant zijn aan homo’s meer kinderen hebben. Dat impliceert dat een genengroep kan leiden tot homoseksualiteit bij mannen, terwijl ze de vrouwen in een familie aan meer kinderen helpt.

Hier deden wetenschappers onderzoek naar 98 homoseksuelen en 100 heteroseksuele mannen en hun familieleden – in totaal 4600 mensen.

Ze kwamen tot de conclusie dat de vrouwelijke familieleden van homoseksuelen 1,3 keer zoveel kinderen kregen als andere vrouwen. Bovendien werden de vrouwen met homoseksuele familieleden door mannen gezien als echte seksbommen.

De Italiaanse onderzoekers vermoeden dat dit veroorzaakt wordt door een onbekend mechanisme op het X-chromosoom dat door de moeder wordt doorgegeven.

Een andere verklaring.  Een tweede theorie is die van Paul Vasey van de universiteit van Lethbridge in Canada. Zijn hypothese, die hij ‘het hulpje in het nest’ noemt, is dat homoseksuelen hun gebrek aan kinderen compenseren door de voortplanting bij hun broers en zussen te bevorderen, bijvoorbeeld door hen financieel te steunen of te babysitten.

Al sinds de vroege jaren ’90 is bekend dat een genetische factor mee bepalend is voor de seksuele geaardheid. Homoseksualiteit komt meer voor bij broers en verwanten van moederszijde. Ook is al aangetoond dat er fysieke verschillen zijn waar te nemen in de hersenen van volwassen homo’s en hetero’s.

Maar hoe valt die wetenschap te rijmen met de evolutietheorie? Wetenschappers hebben geen pasklaar antwoord op het raadsel, maar er zijn meerdere theorieën.

Lees ook hier verder

Bronnen

https://wibnet.nl/mens/seks/homoseksualiteit-homos-krijgen-uiterst-vruchtbare-kinderen

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/hoe-homoseksualiteit-de-evolutietheorie-te-slim-af-is~ae2e03a4/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge