Keizersnede wijzigt evolutie van de mens

Orgasme vrouw verhoogt bevruchtingskans met 15%
Oudere vaders hebben meer kans op een dochter én kinderen met stoornissen
baby, couple, wedding rings

Free-Photos (CC0), Pixabay

Sinds de jaren zestig is het aantal kinderen van wie het bekken van de moeder niet groot genoeg is voor hun hoofdje, gestegen tot 20 procent. In het verleden lag dat aantal lager omdat de genen voor een klein bekken doorgaans niet werden doorgegeven omdat moeder en kind vaker stierven tijdens de bevalling. Nu gebeurt dat wel en worden de bekkens smaller en de natuurlijke geboortes moeilijker.

Gynaecologen kunnen verschillende redenen hebben voor het toepassen van een keizersnede. Maar een veelgehoorde reden is dat het hoofd van de baby niet door het bekken van de vrouw past. Het is een levensbedreigende situatie – zowel voor de moeder als voor het kind. En tot in de jaren vijftig stierven hierdoor zes procent van de vrouwen en kinderen in het kraambed. Dankzij de keizersnede is dat percentage gelukkig enorm gedaald. Maar dat heeft ook een keerzijde, zo tonen de onderzoekers aan. Vrouwen die anders wellicht met hun kindje in het kraambed waren gestorven, overleven en geven de genen voor een smal bekken door aan hun dochters. Hierdoor zijn er steeds meer vrouwen met een te smal bekken en dus steeds meer bevallingen die in een keizersnede eindigen. In feite oefent de keizersnede dus invloed uit op de evolutie van de mens, zo stellen de onderzoekers in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Het stijgende aantal keizersnedes heeft gevolgen voor de menselijke evolutie. Dat beweert een onderzoeker in Oostenrijk. Grotere baby’s en vrouwen met een smal bekken die een natuurlijke bevalling vroeger niet zouden hebben overleefd, doen dat nu wel dankzij de keizersnede en geven hun genen zo door. Critici plaatsen vraagtekens bij de studie. Evolutiebiologen vermoeden dat onze voorouders een smaller bekken ontwikkelden toen ze rechtop gingen lopen. Pas later in de evolutie verkregen onze voorouders tevens grotere hersenen. En toen ontstond dus dat probleem dat bestaat uit een smal bekken en een groot brein.

1 op de 4 baby’s in het Verenigd Koninkrijk ziet vandaag het levenslicht via een keizersnede. In Vlaanderen is dat zowat 1 op 5. Ook elders gaat deze manier van bevallen al jaren in stijgende lijn. Volgens Philipp Mitteroecker van het departement Theoretische Biologie van de universiteit van Wenen blijft deze tendens niet zonder gevolgen. Hij meent dat het wijdverspreide gebruik de menselijke evolutie beïnvloedt.


Alles heeft te maken met het zogenoemde “obstretical dilemma”, een spel tussen twee tegenstrijdige krachten dat de menselijke evolutie al miljoenen jaren vormgeeft. Sinds de eerste hominiden rechtop zijn gaan lopen, is hun bekken smaller geworden precies om zich beter op twee benen te kunnen voortbewegen.

Tegelijk is de schedel van deze hominiden steeds gegroeid naarmate de menselijke ontwikkeling en intelligentie toenam. Die beide krachten samen hebben als gevolg dat de bevalling bij de moderne mens moeilijker verloopt dan bijvoorbeeld bij mensapen.

“Evolutionair gezien is een smal bekken een voordeel,” stelt onderzoeker Philipp Mitteroecker. Zo heeft een smal bekken een positieve invloed op de voortbeweging en gaat het een baarmoederverzakking tegen. Tegelijkertijd zijn de overlevingskansen van een baby beter naarmate deze bij de geboorte groter is.  Maar een bekken kan niet alsmaar smaller worden, terwijl een hoofd alsmaar groter wordt. De twee evolutionaire krachten hielden elkaar dan ook jarenlang in evenwicht. “Op een gegeven moment bereik je het punt waarop een kind niet meer door het bekken past.” Op zo’n punt overleed het kind en/of de moeder en werden de genen voor een te smal bekken niet doorgegeven

+ 20 procent

Dankzij de keizersnede kunnen zulke baby’s nu wel gezond en wel ter wereld komen. Hun moeders met een smal bekken hoeven evenmin nog voor hun leven te vrezen. Allebei kunnen ze hierdoor hun genen doorgeven.

Het aantal bevallingen waarbij een keizersnede om medische redenen noodzakelijk is, is hierdoor de voorbije vijftig tot zestig jaar gestegen. Dat is tenminste de conclusie van Mitteroecker na een analyse van data van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In de jaren 60 was een keizersnede nodig bij 30 bevallingen op 1.000. Vandaag is dat al 36 op 1.000, of een stijging met 20 procent.

Grote vraag is wat de toekomst brengt. Mitteroecker verwacht dat het aantal noodzakelijke keizersnedes geleidelijk aan zal stijgen. Toch denkt hij niet dat ooit een meerderheid van baby’s via een keizersnede ter wereld zal komen.
Tal van redenen voor een keizersnede

Het populair-wetenschappelijke tijdschrift New Scientist plaatst enkele belangrijke vraagtekens bij het onderzoek van Mitteroecker. Het erkent dat een anatomische evolutie zich al na twee of drie generaties kan doorzetten, maar het merkt op dat de onderzoeker zijn stelling enkel op een theoretische analyse baseert en geen concreet bewijs aandraagt.

Naast een mogelijke biologische evolutie, ziet het tijdschrift tal van andere redenen waarom een keizersnede steeds vaker medisch noodzakelijk is.

De operatie wordt immers ook door dokters gepromoot om risico’s te vermijden ook al is dit medisch niet altijd noodzakelijk. Zo zouden dokters keizersnedes promoten omdat ze het bevallingsproces zoveel mogelijk willen medicaliseren. Op hun beurt dragen zij vaak aan dat vrouwen hun kinderen op steeds latere leeftijd krijgen waardoor hun lichaam een natuurlijke bevalling minder goed aankan.

Moeders zijn vandaag gemiddeld ook een pak dikker dan vroeger, wat medische aandoeningen als diabetes in de hand werkt. Ook dat leidt vaker tot situaties waarbij een natuurlijke bevalling niet mogelijk is.

Tot slot werpt New Scientist op dat onze maatschappij elke vorm van risico steeds minder accepteert. Ook dit zou meer keizersnedes in de hand werken.

Bronnen

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2837051

https://www.newscientist.com/article/2115103-are-caesareans-really-making-us-evolve-to-have-bigger-babies/

https://www.scientias.nl/keizersnede-invloed-op-evolutie-mens/

http://medienportal.univie.ac.at/uniview/forschung/detailansicht/artikel/geburt-die-evolution-ist-am-werk/

http://www.knack.be/nieuws/

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge