Onvruchtbaarheid is erfelijk?

Pil beïnvloedt aantrekkelijkheid partner
Natuurlijk anticonceptiegebruik neemt toe

Onvruchtbaarheid is het verschijnsel waardoor een mens, dier of plant zich niet voort kan

temple figures, temple, colorful

LoggaWiggler (CC0), Pixabay

planten. Meestal ontstaat onvruchtbaarheid tijdens het leven, maar onvruchtbaarheid kan ook optreden voor of bij de geboorte. Onvruchtbaarheid houdt in dat een organisme zich niet op een natuurlijke manier kan reproduceren. Met vruchtbaarheidsbehandelingen kan men proberen onvruchtbaarheid te bestrijden.

De wetenschappelijke term voor ‘onvruchtbaarheid’ is infertiliteit.

Zonen die verwekt zijn met de ICSI-techniek blijken nu uit onderzoek ook minder vruchtbaar. Net als hun vader. Dat blijkt uit een studie die verscheen in het vakblad Human Reproduction Journal.

ICSI staat voor intracytoplasmatische sperma-injectie. Het is een fertiliteitstechniek die wordt toegepast bij koppels met kinderwens waarbij de spermakwaliteit van de wensvader te wensen overlaat. Meer precies wordt een zaadcel van de wensvader in het laboratorium geïnjecteerd in een eicel van de moeder.

Zodra een embryo ontstaat, wordt dit teruggeplaatst in de baarmoeder. Mannen die verminderd vruchtbaar zijn, kunnen zo toch eigen kinderen op de wereld zetten.

De eerste ICSI-baby werd in ons land geboren op 14 januari 1992. De techniek werd uitgewerkt door het Centrum voor reproductieve geneeskunde van het UZ Jette (VUB) en wordt nu wereldwijd toegepast. De eerste kinderen die hiermee werden verwekt, zijn intussen volwassen.

Van kindsbeen af zijn ze medisch opgevolgd om te zien of alles goed met ze gaat. Er werden geen noemenswaardige verschillen vastgesteld met andere kinderen.

Het was wachten op de hamvraag: zijn zonen die met deze techniek werden verwekt, ook minder vruchtbaar? Of anders gesteld: werd de verminderde vruchtbaarheid van hun vader erfelijk overgedragen?

Lage spermaconcentratie

Het antwoord op die vraag is ‘ja’ en ‘neen’ zo blijkt uit een studie in het Human Reproduction Journal.  Van de 215 jongens die tussen 1992 en 1996 geboren werden, besloten er 54 mee te doen en een spermastaal en een bloedstaal af te leveren.

Daaruit blijkt dat ook zij, net als hun vaders, verminderd vruchtbaar zijn. In vergelijking met een controlegroep van jongemannen die natuurlijk verwekt zijn, hebben ze drie keer meer kans om een lage spermaconcentratie te hebben – lager dan de 15 miljoen spermatozoa per milliliter, wat door de Wereldgezondheidsorganisatie als minimum voor een gezonde vruchtbaarheid wordt beschouwd. Ze hebben ook de helft minder beweeglijke zaadcellen.

De vergelijking met de spermastalen die hun vaders ruim 20 jaar geleden afleverden, is evenzeer interessant: soms zijn de zonen nog minder vruchtbaar, soms ook is hun vruchtbaarheid beter dan die van hun vader. Er is dus geen rechtlijnig verband.

Er is dus sprake van een zekere erfelijkheid, al kan de studie dat niet hard maken. Daarvoor is ze te klein (weinig mannen). Bovendien werd de kwaliteit van het sperma slechts één keer geëvalueerd. Ook is niet uitgesloten dat andere nog onbekende factoren een rol spelen bij spermakwaliteit.

Conclusie

Jongens geboren na de in-vitrofertilisatietechniek ICSI hebben gemiddeld een minder goede spermakwaliteit dan jongens geboren uit een spontane zwangerschap, zo blijkt uit een eerste kleine studie. Hoe dat de kinderwens zal beïnvloeden is niet nog niet bekend. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Een studie uit 2014 beweert dat onvruchtbaarheid op zich niet erfelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Volgens de onderzoekers hebben onvruchtbare mannen in de meeste gevallen geen onvruchtbare vader. Bij vrouwen is een vergelijkbaar patroon te zien. De onderzoekers noemen hun bevindingen ‘in potentie baanbrekend’.

Bronnen

Veerle Beel http://www.standaard.be/

http://www.nhs.uk/news/2016/10October/Pages/Men-conceived-by-IVF-may-inherit-sperm-problems.aspx

https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/onvruchtbaarheid-erfelijk?gclid=EAIaIQobChMIuc6di5Wn1gIVzZ3tCh2nuwx5EAAYASAAEgLKkPD_BwE

https://speld.nl/2014/10/17/onvruchtbaarheid-is-niet-erfelijk/

https://www.deverdwaaldeooievaar.be/forum/viewtopic.php?t=8821

https://www.volkskrant.nl/magazine/-erfelijke-onvruchtbaarheid-man-riskant-bij-bevruchtingstechniek~a510725/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge