Meeste kinderen worden op dinsdag geboren.

Wintermaanden meest ideaal om kinderen te verwekken?
Gezond zwanger worden

De voorbije vijf jaar werden de meeste kinderen geboren op dinsdagen en tijdens de

Photo by The Honest Company

zomermaanden. 6 oktober 2010 was de drukste dag op de Belgische kraamafdelingen. Er werden toen maar liefst 484 kinderen geboren. Dat blijkt uit een analyse van de dienst Statistiek van de federale overheidsdienst Economie.

Meer dan één op de zes Belgische baby’s wordt op een dinsdag geboren. In het weekend rukt de ooievaar veel minder vaak uit, blijkt uit cijfers van de FOD Economie.  De afgelopen vijf jaar kwam minder dan één op de tien baby’s ter wereld op zaterdag of zondag. De verklaring is niet ver te zoeken.  Er zijn nooit geplande bevallingen in het weekend, omdat er dan minder personeel is, aldus gynaecoloog Johan Van Wiemeersch.

Het gaat dan bijvoorbeeld om keizersnedes die medisch noodzakelijk zijn. Maar als de bevalling natuurlijk kan, gebeurt dat meestal ook, desnoods in het weekend. Waarom er zoveel baby’s op dinsdag geboren worden?  Toeval wellicht. 6 oktober 2010 was de afgelopen vijf jaar de dag met de meeste geboortes : 484.

Misschien wel het gevolg van een koude winter negen maanden eerder? Want ook op 29 oktober (483) en 9 november (477) kwamen dat jaar opvallend veel baby’s ter wereld. De zomer is het favoriete seizoen van de ooievaar.

Tussen 2010 en 2014 werden er in ons land 1.076 ‘kerstekindjes’ geboren. G

ooievaar

Bron : www.hbvl.be

emiddeld en afgerond dus 215 per kerstdag, fors onder het daggemiddelde voor de hele periode, dat op 347 geboorten ligt. Ook op 1 januari worden er veel minder kinderen geboren dan op een doorsnee dag: 1.133 voor de hele periode, afgerond gemiddeld 227 per nieuwjaarsdag. De voorbije vijf jaar werden ook 1603 kinderen geboren op Sinterklaas. Op zes december dubbele cadeautjes dus – of misschien net niet.

Over de volledige periode tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 werden er 633.098 kinderen geboren. Het jaarlijks aantal geboorten vertoont een dalende trend: van 129.173 in 2010 naar 124.415 in 2014.

De afgelopen vijf jaar was het op 6 oktober 2010 het drukst op de kraamafdelingen. Er werden toen 484 kinderen geboren. Oktober en november 2010 waren erg vruchtbaar: ook de op één en twee na drukste dagen situeren zich in die periode: 29 oktober 2010 (483 geboorten) en 9 november 2010 (477 geboorten). Vorig jaar was 27 mei de drukste dag met 472 geboorten. Omgekeerd was 18 april 2010 – met slechts 178 geboorten – bijzonder kalm.

Bron http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151104_01954515

Er duiken ook aanzienlijke verschillen op tussen het aantal geboorten per dag: zo werden op de zaterdagen en zondagen telkens afgerond 9,5% van de kinderen geboren. De dinsdagen alleen al waren goed voor 16,8% van het totaal aantal geboorten.

Vruchtbare maanden

De maandelijkse cijfers geven een beter beeld van de ‘vruchtbare periodes’. Elk jaar duikt een bescheiden piek op in de zomermaanden, met ongeveer 11.000 geboortes op maandbasis. De meeste kinderen worden dus verwekt in de maanden oktober en november. Februari is de maand met de minste dagen en dus de minste geboortes. Daarna is november doorgaans de kalmste maand op het vlak van geboortes, en ook in december en in de periode maart/april worden er doorgaans minder kinderen geboren.

Bron http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151104_01954515

Bronnen

HBvL 5/11/2015

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151104_01954515

http://www.fittevrouwen.nl/baby/wanneer-worden-de-meeste-babys-geboren/

https://www.libelle.nl/mensen/dag-meeste-kinderen-geboren/

https://www.mamaenzo.nl/nieuws/nieuws-zwanger/in-welke-maand-worden-de-meeste-babys-geboren

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge