Van de roze wolk gevallen : traumatische bevallingservaringen

Meer kopen tijdens menstruatie?
Terugtrekken terug meer populair doch onveilig anticonceptiemiddel

Free-Photos (CC0), Pixabay

Je kreeg er iets prachtigs voor terug, en toch houd je een naar of zelfs getraumatiseerd gevoel aan je bevalling over. Nee, je bent geen uitzondering. En ja, met de juiste aanpak kom je er weer bovenop.

Het is misschien lastig om te begrijpen hoe iets natuurlijks als een bevalling negatief of traumatiserend kan zijn. Echter is al jaren duidelijk dat vrouwen intense psychologische stress kunnen ervaren na hun bevalling. Helaas voelen vrouwen met een bevallingstrauma zich vaak geïsoleerd en afgezonderd van andere moeders. Vaak komt dit omdat er gevoelsmatig een groot verschil zit tussen hun bevallingservaring en die van andere vrouwen. Ook wordt een bevallingstrauma vaak niet begrepen door de maatschappij, die de psychologie achter een traumatische ervaring niet begrijpt en bovendien verwacht dat vrouwen hun bevallingservaring snel verwerken

Uit onderzoek van onder meer de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat bijna een kwart van de vrouwen die voor het eerst een kind kregen 3 jaar na de bevalling nóg met een negatief gevoel terugkijken op hun bevalling. Bij vrouwen die een tweede of derde kind kregen was dat 1 op de 8. Diana Koster, die het boek Perfecte bevallingen bestaan niet schreef, getuigt hierover vanuit haar jarenlange ervaring als verloskundige en coach van zwangere vrouwen en prille moeders.

Een bevalling is uiteraard voor iedereen een min of meer ingrijpende ervaring. Dat je je in de eerste weken erna ‘een ander mens’ kunt voelen, is dus maar normaal. Voor je de hele gebeurtenis kunt verwerken, moeten je lichaam en geest eerst wat tot rust zijn gekomen,oordeelt Koster. Met een pasgeboren baby kom je daar niet altijd snel aan toe. Je kunt je dus een tijdje wat angstiger voelen, bijvoorbeeld. Of wat minder sociaal, minder levenslustig en sneller geïrriteerd. Of net ‘leeg’, zonder emoties. Of je gaat alles proberen te controleren, tot het dwangmatige toe. Of je piekert meer, kampt met nachtmerries, enzovoort.”

Gelukkig vervagen die negatieve gedachten, gevoelens en beelden meestal binnen 4 tot 6 weken. Maar blijft je stressniveau van na de bevalling alsmaar aanhouden, dan kom je niet aan verwerken toe en kun je in een posttraumatische stressstoornis verglijden. Dit is het geval bij  1 tot 3 % van de vrouwen volgens Koster. Zij hebben vaak te lijden van heftige flashbacks, grote concentratieproblemen en een sterk verhoogde prikkelbaarheid.

Dit leidt ertoe dat vrouwen die door bevallingstrauma zijn getroffen vaak geen aanknopingspunt voor begeleiding vinden, omdat andere vrouwen, die geen traumatische bevalling hebben meegemaakt, het lastig vinden om te begrijpen van welke invloed een slechte bevalling kan zijn. Als gevolg hiervan voelen getroffen vrouwen zich alleen omdat zij het gevoel krijgen ‘anders’ te zijn dan andere vrouwen vanwege hun onvermogen om hun bevallingservaring te vergeten. Sommigen voelen zich hierdoor enorm schuldig.

Praten helpt

Misschien herken je je in deze beeldspraak van Koster: het lijkt wel alsof er tijdens je bevalling een bliksem in je systeem is ingeslagen die je maar niet kwijtraakt. Wat kun je dan concreet doen om die ‘bliksem’ toch afgeleid te krijgen?

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een angststoornis die kan ontstaan na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. De meest kenmerkende symptomen van PTSS na bevalling zijn herbeleving van een gebeurtenis, vermijding van situaties die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis en verhoogde prikkelbaarheid. Sinds medio jaren ’90 zijn er wetenschappelijke publicaties waarin wordt aangegeven dat de bevalling ook een traumatische gebeurtenis kan zijn die mogelijk leidt tot het ontwikkelen van een posttraumatische stress-stoornis of hieraan gerelateerde klachten.

PTSS is de term voor een reeks normale reacties op een traumatische, enge of slechte ervaring. Het is een stoornis die kan optreden na het meemaken of bijwonen van levensgevaarlijke gebeurtenissen. Gewoonlijk denkt men hierbij aan situaties zoals oorlog, natuurrampen, terreuraanslagen, ernstige ongelukken of persoonlijke gewelddadige aanvallen zoals verkrachting. Een traumatische ervaring kan echter elke gebeurtenis betreffen waarbij het leven onder dreiging staat of er een risico voor ernstige verwonding is voor een individu of een verbonden persoon (bv. hun baby).

Veel vrouwen die geen PTSS hebben lijden wel aan een aantal van de symptomen van PTSS na het meemaken van een moeilijke bevalling. Dit kan leiden tot echte, lange termijn problemen – deze vrouwen hebben ook ondersteuning nodig.
Bronnen

http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/wanneer-de-bevalling-als-traumatisch-ervaren-wordt/article-normal-732351.html

http://stichtingbevallingstrauma.nl/ptss-na-bevalling/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge