Steeds meer vrouwen met zwangerschapsdiabetes

Economische crisis voorspellen : tel aantal zwangere vrouwen
Seksstandjes om makkelijker zwanger te worden

Zes procent van de Belgische vrouwen ontwikkelt tijdens de zwangerschap diabetes. Dit zijn enkel de gevallen waarbij de zwangerschapsdiabetes vastgesteld wordt – heel vaak weten vrouwen niet eens dat ze de aandoening hebben. Opvallend is dat Wallonië dubbel zoveel gevallen telt (8 procent) dan Vlaanderen (4 procent). Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Yoleen Van Camp opvroeg bij de minister van Volksgezondheid.

Van Camp: “De verschillen tonen aan dat zowel Wallonië als Vlaanderen gebaat zou zijn bij het regionaliseren van onze gezondheidszorg. Dan zouden de deelstaten beter kunnen inspelen op hun specifieke populatie. Bovendien zouden screening, behandeling én opvolging nadien dan in één coherent beleid ondergebracht zijn.”

Het aantal zwangerschappen daalt jaar na jaar, van 130 100 in 2010 naar 125 014 in 2014. In 2010 registreerde men 5 158 vrouwen met diabetes tijdens de zwangerschap, wat in 2014 gestegen was naar 7 241. Op vijf jaar tijd is het percentage van zwangerschapsdiabetes dus van 4 naar 6 procent gestegen.

Opvallend is dat het percentage met 2 942 gevallen op 38 938 zwangerschappen (8 procent) in 2014 in Wallonië dubbel zo hoog is dan dat in Vlaanderen. Daar telden we in dat jaar 2 483 gevallen van zwangerschapsdiabetes op een totaal van 57 437 (4 procent) zwangerschappen. Brussel telt er nog meer, met name 1 816 op 18 594 (10 procent).

De belangrijkste risicofactoren voor zwangerschapsdiabetes zijn hogere leeftijd en overgewicht. Uit cijfers van de gezondheidsenquêtes blijkt de problematiek van overgewicht en obesitas inderdaad hoger in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen. Anderzijds kan een hoger aantal ook wijzen op een betere screening. Aangezien de deelstaten hiervoor verantwoordelijk zijn, heeft de federale overheid – die thans instaat voor de behandeling – daar geen zicht op. Van Camp pleit voor een beleid op maat: “De deelstaten zouden met hun eigen middelen op die specificiteiten moeten kunnen inspelen, conform de eigen taal en cultuur van het landsdeel. Dat zou de gezondheid van de burgers van zowel Wallonië als Vlaanderen ten goede komen.”

Eén op de drie vrouwen met zwangerschapsdiabetes ontwikkelt nadien ook suikerziekte. Vlaanderen heeft vandaag ook een betere follow-up van zwangerschapsdiabetes. Vlaanderen zorgt voor een stipte opvolging, in samenwerking met de DiabetesLiga, Domus Medica en de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologe, via het project Zoet Zwanger, waarbij vrouwen aangeschreven worden om zich na de zwangerschap ook te laten opvolgen.

Bronnen

N-VA Persbericht https://www.n-va.be/standpunten/gezondheidszorg

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge