Tokophobia : angst om zwanger te worden en angst voor de bevalling

Toestemming tot seks geven praktisch moeilijk voor jongeren
Zorgen inzake borstvoeding

Bron Picture of wooden statuette in squatting position, bought in Bali, Bron; own work. Date: 1988 Author: M. Keijzer-Landkroon, midwife

Een bevalling kan duidelijk een eng vooruitzicht zijn. Voor vrouwen die nog niet eerder zijn bevallen, is het de grote onbekende. Onderzoek naar de zorgen en angsten van vrouwen wijst erop dat vrouwen angstig kunnen zijn over het risico op verwondingen of complicaties, pijn, hun vermogen om te bevallen, de controle verliezen en interacties met gezondheidswerkers.

Zelfs vrouwen die eerder zijn bevallen, hebben vergelijkbare zorgen, omdat elke geboorte anders is. Maar ze kunnen ook specifieke zorgen hebben als ze een moeilijke ervaring hadden met hun vorige geboorte. Dit suggereert dat het niet alleen normaal is voor vrouwen om ongerust te zijn over de geboorte, maar dat het ongewoon zou zijn als ze dat niet zouden zijn.

Maar natuurlijk vindt angst over geboorte plaats langs een continuüm. Dit varieert van vrouwen die een beetje ongerust zijn, tot degenen die een echte fobie van geboorte hebben ontwikkeld. Voor sommige vrouwen is deze fobie – bekend als tokofobie (tokophobia) – zo ernstig dat ze nooit zwanger willen worden of als ze dat wel worden, ze besluiten de zwangerschap te beëindigen.

Ernstige angst

Er zijn interventies die effectief kunnen zijn bij ernstige tokofobie. Maar vrouwen zullen er alleen baat bij hebben als ze zich in staat voelen om hun ernstige angst te onthullen (en serieus worden genomen) – of als beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg ze kunnen identificeren. Dit vereist niet alleen training en een groter bewustzijn van tokofobie, maar ook geschikte screeningtools en zorgpaden die ervoor zorgen dat vrouwen tijdig en op passende wijze worden behandeld.

Aan de Universiteit van Hull werken onderzoekers (Franziska Wadephul, Catriona Jones, Julie Jomeen) het laatste decennium samen met lokale diensten om ervoor te zorgen dat vrouwen met perinatale psychische gezondheidsproblemen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Samen met behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg, vroedvrouwen en gezondheidsbezoekers ontwikkelen we nu een traject voor vrouwen met tokofobie.

Impact van sociale media

Er is enig onderzoek aangetoond dat de negatieve geboorteverhalen van andere mensen de angst voor geboorte bij sommige vrouwen kunnen vergroten. Maar aan de andere kant vinden veel vrouwen het nuttig om over hun ervaringen te praten. En onderzoek toont aan dat collegiale ondersteuning en het delen van verhalen over uitdagende ervaringen kunnen helpen gevoelens van isolatie te verminderen en validatie te bieden.

Het is duidelijk dat hier een spanning heerst tussen de behoeften van deze twee groepen vrouwen – zij die het therapeutisch vinden om te praten over hun geboorte-ervaringen en diegenen wiens angsten kunnen worden vergroot door het lezen van deze verhalen. In tegenstelling tot sommige berichten in de media, gaat dit niet over het vertellen aan vrouwen om hen “de mond te snoeren over de bevalling”, maar het is belangrijk om er rekening mee te houden dat het delen  voor anderen negatieve gevolgen kan hebben.

Daarnaast is er ook het probleem dat vrouwen die traumatische ervaringen met geboorte op sociale media delen, een onvervulde behoefte aan professionele ondersteuning hebben – wat waarschijnlijk een effectievere manier is om hen te helpen met deze ervaringen om te gaan.

De juiste zorg

Dus hoewel het duidelijk is dat enige angst en bezorgdheid rond de geboorte normaal is en te verwachten is, is het ook belangrijk dat vrouwen met een meer ernstige angst voor geboorte in staat zijn om over hun zorgen te praten – in plaats van te horen dat het normaal is om zich zorgen te maken en dat alles komt goed. Dit is belangrijk, omdat vrouwen die een ernstige, overweldigende angst voor geboorte ervaren, niet gerustgesteld zullen worden door te worden verteld dat iedereen een beetje angstig wordt. Wat zij nodig hebben, is ondersteunende, gepaste en tijdige zorg.

Dat wil niet zeggen dat elke zwangere vrouw die ooit bezorgd is over de geboorte moet worden behandeld vanwege de angst voor de geboorte, hoewel zwangere vrouwen met verhoogde angstniveaus baat kunnen hebben bij interventies, zelfs als ze geen last hebben van tokofobie. Angst in de zwangerschap is in verband gebracht met een aantal negatieve effecten op moeders en baby’s. En vroegtijdige interventie kan van cruciaal belang zijn om te voorkomen dat dit tot meer ernstige problemen leidt.

Het belangrijkste is dat alle vrouwen passende zorg en ondersteuning krijgen – inclusief vrouwen met een ernstige angst voor de geboorte en mensen die traumatische geboorten hebben meegemaakt. Het bieden van hoogwaardige zorg voor alle vrouwen zou de kansen moeten verminderen dat vrouwen na hun eerste geboorte tokofobie ontwikkelen en bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid negatieve verhalen die worden gedeeld.

Anekdotisch bewijs geeft aan dat klinische zorg voor vrouwen met tokofobie fragmentarisch is. Maar het goede nieuws is dat er hulp is voor vrouwen met deze aandoening. Sommige vrouwen vinden het nuttig om een eerdere ervaring van een traumatische geboorte te bespreken, anderen kunnen gerustgesteld worden door informatie over bevalling en geboorte. Andere vrouwen kunnen echter een meer gerichte behandeling nodig hebben – een aantal benaderingen van counseling kan nuttig zijn.

Veel vrouwen vinden het ook nuttig om de kraamafdeling te bezoeken en tijdens de zwangerschap met verloskundigen en verloskundigen te praten. Sommige vrouwen vinden dat de aandoening heel isolerend kan zijn, omdat ze het gevoel hebben dat niemand anders deze intense angst deelt. Voor deze vrouwen kan het heel geruststellend en behulpzaam zijn als ze weten dat ze niet alleen zijn.

Bronnen

http://theconversation.com/tokophobia-the-women-with-an-extreme-fear-of-pregnancy-and-childbirth-103886

https://theconversation.com/tokophobia-what-its-like-to-have-a-phobia-of-pregnancy-and-childbirth-91271

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge