Vergroot een laag geboortegewicht het risico op onvruchtbaarheid bij mannen?

Refractaire periode na seks volgens onderzoek niet correct vastgesteld
Klimaatverandering en seks : ecoseksualiteit in 2020

Photo by Filip Mroz

Jongetjes met een laag geboortegewicht hebben later een grotere kans op vruchtbaarheidsproblemen dan jongetjes met een gemiddeld gewicht. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek uit Denemarken.
Heel wat media en gezondheidswebsites brachten dit bericht.

Deense onderzoekers gingen het verband na tussen het geboortegewicht van baby’s en hun risico op latere onvruchtbaarheid (1). Eén koppel op acht in de wereld kampt met onvruchtbaarheid. De wetenschappers vermoeden dat bij een laag geboortegewicht problemen kunnen ontstaan bij de ontwikkeling van de penis en/of teelballen.

Ze volgden de medische dossiers van bijna 5.600 Deense mannen en 5.300 Deense vrouwen op van hun geboorte tot 2017. De deelnemers zijn allemaal geboren tussen 1984 en 1987, en hun geboortegewicht is gekend. De onderzoekers verzamelden eveneens via vragenlijsten gegevens van de moeders, zoals rookgedrag, alcoholconsumptie, lichaamsgewicht, gezondheid en beroep.

De onderzoekers vergeleken bijgevolg de gegevens van 11.000 mensen die tussen 1984 en 1987 werden geboren in twee Deense steden. Ze koppelden hun afmetingen bij de geboorte met de gegevens van consultaties voor een vruchtbaarheidsbehandeling.

Bij babymeisjes blijkt er geen link te zijn, maar jongens met een laag geboortegewicht hebben ­later wel een 55 procent grotere kans om te kampen met vruchtbaarheidsproblemen. Zo had 8,3% van de mannen met een geboortegewicht onder de 3 kilogram tegen hun 30ste te kampen met vruchtbaarheidsproblemen. Bij de mannen met een normaal geboortegewicht, bedroeg dat slechts 5,7%.

In totaal werd 10% van de baby’s te licht geboren. Bij die 10% zaten ook de meeste rokende moeders, waarvan geweten is dat dat de foetus kan beschadigen en een laag geboortegewicht kan veroorzaken. “De gezondheid en levensstijl van de moeder zou op die manier zowel de groei van de baby als de reproductieve functies kunnen beïnvloeden”, vertelt Anne Thorsted, die het onderzoek uitvoerde aan de universiteit van Aarhus.

De mannen in het onderzoek waren ook nog jong, namelijk tussen de 30 en 33 jaar oud. De kans dat er nog meer mannen op een iets latere leeftijd vruchtbaarheidsproblemen ontwikkelen is dus groot volgens de onderzoekers.

Volgens de gezondheidswebsite www.gezondheidenwetenschap.be moet je de onderzoeksgegevens kritisch bekijken.

De onderzoekers hielden volgens hen bij de analyse rekening met de verschillen tussen de groepen. Ze vonden dat de onvruchtbaarheid 85% hoger was bij mannen met een laag geboortegewicht wanneer ze dit vergeleken met mannen met een normaal geboortegewicht. Bij vrouwen had dit geen invloed op de vruchtbaarheid.

Wanneer de onderzoekers de afwijkingen hypospadie en cryptorchisme bij de geboorte uitsloten, was er geen verband tussen geboortegewicht en onvruchtbaarheid. Hypospadie is een aangeboren afwijking van de penis waarbij de urineleider aan de onderzijde van de penis uitmondt. Cryptorchisme is het ontbreken van één of twee teelballen. Deze gezondheidsproblemen komen bij ongeveer 1 op 1.000 jongens voor.

Of een geboortewicht laag is, bepalen de onderzoekers aan de hand van tabellen. Wanneer de baby in de laagste 10% zit, zien we dat als laag. De Deense studie gebruikte 2,5 kilo tot 4,5 kilo als normaal gewicht na een volledige zwangerschap van 40 weken. Wanneer baby’s minder dan drie kilo wogen bij de geboorte, beschouwden de wetenschappers dit als lage geboortegewichten met een verhoogd risico op latere onvruchtbaarheid bij mannen.

Een zwak punt van de studie is dat de duur van de zwangerschap niet altijd exact te meten is, het is een schatting op basis van de laatste menstruatie.

Deze cohortstudie was waarnemend van aard en is dus alleen geschikt om verbanden te leggen. Deze verbanden zijn niet per se oorzakelijk.

Er waren trouwens grote verschillen in leefgewoonten tussen de groepen. Meer dan 65% van de vrouwen die bevielen van baby’s met een laag geboortegewicht waren rokers of ex-rokers. Dit was slechts 42% bij normale geboortegewichten.

De studie bevatte veel gegevens over een hoog aantal personen en weinig deelnemers stapten eruit.
Conclusie

Deense onderzoekers vonden een verband tussen het geboortegewicht van mannelijke baby’s en hun vruchtbaarheid op latere leeftijd. Ze associëren een lager gewicht bij de geboorte met een lagere vruchtbaarheid bij mannen. Deze lagere vruchtbaarheid was vooral het gevolg van misvormingen van de penis en het ontbreken van één of twee teelballen. Doordat het een cohortstudie was konden ze geen oorzakelijk verband aantonen.

Bronnen

Thorsted A, Lauridsen J, Høyer B, et al. Birth weight for gestational age and the risk of

infertility: a Danish cohort study. Hum Reprod. 2019 Dec 13. pii: dez232.

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/vergroot-een-laag-geboortegewicht-het-risico-op-onvruchtbaarheid-bij-mannen

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20191213_04766722/baby-s-met-laag-geboortegewicht-later-grotere-kans-op-onvruchtbaarheid

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191214_04766808

https://www.hln.be/nina/fit-gezond/jongens-met-laag-geboortegewicht-lopen-hoger-risico-op-onvruchtbaarheid

https://www.freya.nl/kinderwens/zwangerschap-en-kind/gezondheid-van-kunstmatig-verwekte-kinderen/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge