Vrouwen onderschatten afname vruchtbaarheid

Onstabiel gezin en schokkende gebeurtenissen leiden vaak tot tienerzwangerschap
Seks in beeld

Vrouwen onderschatten de factor tijd bij de afname van de vruchtbaarheid. Tegelijk

sex, love, embrace

Lumapoche (CC0), Pixabay

overschatten ze de kans op een geslaagde zwangerschap door medische begeleiding.

Uit onderzoek van Ilse Delbaere, docent vroedkunde bij Vives Kortrijk, blijkt dat vrouwen over het algemeen de impact van de factor ‘tijd’ ernstig onderschatten. Die onderschatting doet zich voor op alle leeftijden, maar het felst bij jonge, adolescente meisjes.

Meer dan de helft van hen denkt dat pas op 50 jaar een duidelijke daling in vruchtbaarheid optreedt.

Tegelijk hebben vrouwen te veel vertrouwen dat het later alsnog goed komt met medische begeleiding, zoals in-vitrofertilisatie. Jonge meisjes geven IVF 60% slaagkans, maar ook vrouwen op vruchtbare leeftijd denken dat IVF 40% kans op succes geeft. In werkelijkheid bedraagt de kans op bevruchting 20% of minder.

‘We moeten opletten dat we geen hype creëren met valse verwachtingen, alsof het voor alle vrouwen oké is om te wachten tot je 40 bent’  Ilse Delbaere, docent vroedkunde.

In Vlaanderen groeit het aantal vrouwen dat later moeder wordt. In 2014 was 1 vrouw op 37 (2,7 procent) 40 jaar of ouder op het moment van de bevalling. In 1991 was dat 0,8 procent. De gemiddelde leeftijd waarop een moeder haar eerste kind krijgt, is gestegen tot 28,7 jaar, terwijl dat in 1987 nog 25,7 jaar was.

Gold je in de jaren zeventig nog als stokoud als je pas na je vijfentwintigste aan kinderen begon, inmiddels is het al gewoner dat Nederlandse moeders bevallen als ze ouder zijn dan vijfendertig. Zo had van de 175.181 baby’s die in 2014 werden geboren, meer dan eenvijfde (36.107) een moeder boven de vijfendertig, laten cijfers van het CBS zien. Omdat je vruchtbaarheid vanaf je vijfendertigste relatief sterk afneemt en de kans op genetische afwijkingen toeneemt, geldt deze leeftijd als ondergrens voor de ‘oudere’ moeder.

In België en Nederland steekt een debat op over de vraag om de leeftijdgrens op te trekken voor de medische begeleiding van vrouwen die zwanger willen worden. Met name voor het weer inbrengen van eerder bevroren eicellen zou die grens naar 50 jaar kunnen, stellen experts. Nu ligt die grens in België op 47.

Ook Ilse Delbaere, docent vroedkunde bij Vives Kortrijk, zou die verhoging van de leeftijdsgrens een prima zaak vinden. Wel waarschuwt ze voor een neveneffect. “Dit biedt een oplossing voor een beperkte groep. We moeten opletten dat we geen hype creëren met valse verwachtingen, alsof het voor alle vrouwen oké is om te wachten tot je 40 bent.”

Uit onderzoek van Delbaere blijkt dat vrouwen in het algemeen de impact van de factor tijd ernstig onderschatten. Die onderschatting doet zich voor op alle leeftijden, maar het felst bij jonge, adolescente meisjes. Meer dan de helft van hen denkt dat pas op 50 jaar een duidelijke daling in vruchtbaarheid optreedt. Maar ook bij studentes is er nog 15 procent die dat denkt, en nog eens 12 procent die meent dat de duidelijke daling vanaf 45 tot 49 jaar begint. In werkelijkheid zet die daling zich al in vanaf 30 tot 34 jaar. Bij jongens en mannen is de onwetendheid overigens nog groter.

Tegelijk hebben vrouwen te veel vertrouwen dat het later alsnog goed komt met medische begeleiding, zoals in-vitrofertilisatie. Jonge meisjes geven ivf 60 procent slaagkans, maar ook vrouwen op vruchtbare leeftijd denken dat ivf 40 procent kans op succes geeft. In werkelijkheid bedraagt de kans op bevruchting 20 procent of minder.

Delbaere roept op tot groter bewustzijn van de minder rooskleurige realiteit. “Het klinkt saai, maar wie kinderen wil, moet dat goed op tijd plannen. Wie zonder al te veel risico’s en medische hulp een gezin met drie kinderen wil stichten, moet eigenlijk op 23 jaar beginnen, zo blijkt uit onderzoek.”

Ook pleit ze voor een aanpassing in het onderwijs van de seksuele opvoeding van meisjes. “Nu wordt terecht de klemtoon gelegd op het vermijden van te vroege zwangerschappen. We zouden tegelijk moeten uitleggen dat te lang wachten ook niet goed is.”

Relatief gezien worden wel degelijk meer kinderen geboren bij veertigers dan vroeger, omdat er minder kinderen worden geboren op jongere leeftijd. Maar in absolute aantallen kregen oudere vrouwen vroeger veel meer kinderen dan nu: de ‘nakomertjes’. Vrouwen raakten zwanger op een leeftijd dat ze dat niet meer wensten, bij gebrek aan effectieve contraceptie. Dankzij de moderne contraceptie kunnen vrouwen hun zwangerschappen naar eigen inzicht regelen. Het is de meest indrukwekkende verwezenlijking van de moderne farmaceutische industrie, een schitterende vorm van medicalisering.

De beste leeftijd om kinderen te krijgen, is de leeftijd waarop vrouwen nu kinderen krijgen: zo rond de 30. Jongere moeders (onder de 23) krijgen het vaker kwaad in het leven, met hun kinderen als medeslachtoffer. Oudere moeders (boven de 36) moeten er rekening mee houden dat het vaker niet meer zal lukken.

Meer info ook op http://www.kinderwens.be/onthaal

Bronnen

http://www.demorgen.be/

http://www.goedgevoel.be/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140703_01166278

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoera-voor-de-oudere-moeder/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge