Wereldwijd geboortecijfer daalt

Meer gezondheidsproblemen baby's bij oudere vaders
Jaarrapport SPE 2017. Trends in geboortes en bevallingen in Vlaanderen

Volgens heel wat berichten zouden

Bron The Lancet

we met teveel op de aarde zijn en daardoor in sneltempo onze wereldvoorraden opsouperen en het klimaat beschadigen.  Maar uit onderzoek blijkt dat de wereldbevolking weliswaar nog wel lichtjes stijgt (jaarlijks komen er meer dan 80 miljoen mensen bij) maar de fertiliteitsgraad is sinds 1950 gehalveerd (De Standaard 10/11/2018).  Er werd een grootschalige studie in The Lancet gepubliceerd hieromtrent.

Populatieschattingen ondersteunen het demografisch en epidemiologisch onderzoek en worden gebruikt om de voortgang bij tal van internationale indicatoren van gezondheid en ontwikkeling te volgen. Tot op heden zijn internationaal beschikbare schattingen van bevolking en vruchtbaarheid, hoewel nuttig, niet geproduceerd met transparante en repliceerbare methoden en maken geen gebruik van gestandaardiseerde ramingen van sterfte. We presenteren schattingen van vruchtbaarheid en populatie per geslacht voor één kalenderjaar en één jaar oud met gestandaardiseerde en repliceerbare methoden.

De onderzoekers schatten de populatie op 195 locaties op één jaar en één kalenderjaar van 1950 tot 2017 met gestandaardiseerde en repliceerbare methoden. Ze hebben de schattingen gebaseerd op de demografische balans-vergelijking, met gegevens over de vruchtbaarheid, mortaliteit, bevolking en migratie. De fertiliteitsgegevens waren afkomstig van 7817 locatiejaren met essentiële registratiegegevens, 429 onderzoeken met een volledig geboorteschema en 977 enquêtes en tellingen met een samenvatting van de geboortegeschiedenis.

Ze schatten de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers (ASFRs, het jaarlijkse aantal levendgeborenen bij vrouwen van een bepaalde leeftijdsgroep per 1000 vrouwen in die leeftijdsgroep) door gebruik te maken van spatiotemporale Gaussiaanse procesregressie en gebruikten de ASFR’s om de totale vruchtbaarheidscijfers (TFR’s; gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw zou kunnen hebben als zij het heeft overleefd tot het einde van de reproductieve leeftijd [leeftijd 10-54 jaar] en op elke leeftijd een bepaald aantal ASFR’s heeft waargenomen in het desbetreffende jaar).

Vanwege schaarse gegevens werd de vruchtbaarheid in de leeftijd van 10-14 jaar en 50-54 jaar geschat op basis van gegevens over de vruchtbaarheid bij vrouwen van 15-19 jaar en 45-49 jaar, door middel van lineaire regressie. Leeftijdsspecifieke gegevens over de mortaliteit kwamen uit de schattingen voor 2017 van de Global Burden of Diseases, Injuries en Risk Factors Study (GBD).

De gegevens over de bevolking kwamen uit 1257 tellingen en 761 bevolkingsregisters, locatie-jaren en werden gecorrigeerd voor onderbelichting en onjuiste leeftijdsopgaven met standaard demografische methoden. Migratie werd geschat met het GBD Bayesiaanse demografische balanceringsmodel, na het opnemen van informatie over migratie van vluchtelingen in het voorgaande model. Uiteindelijke populatieschattingen maakten gebruik van de cohort-componentmethode van populatieprojectie, met inputs voor vruchtbaarheid, mortaliteit en migratiegegevens. De onzekerheid van de populatie werd geschat met behulp van out-of-sample voorspellende validiteitstests. Met deze gegevens schatten we de trends in populatie op leeftijd en geslacht en in vruchtbaarheid op leeftijd tussen 1950 en 2017 in 195 landen en gebieden.

Van 1950 tot 2017 daalden de TFR’s met 49,4%. De TFR nam af van 4,7 levendgeborenen (4 · 5-4 · 9) tot 2 · 4 levendgeboorten (2 · 2-2 · 5), en de ASFR van moeders van 10-19 jaar daalde van 37 levendgeborenen (34-40 ) tot 22 levend geboorten (19-24) per 1000 vrouwen.

Ondanks de verlaging van de TFR, is de wereldbevolking sinds 1985 met gemiddeld 83,8 miljoen mensen per jaar toegenomen. De wereldbevolking is sinds 1950 toegenomen met 197 · 2% (193 · 3-200 · 8), vanaf 2 · 6 miljard (2 · 5-2 · 6) tot 7 · 6 miljard (7 · 4-7 · 9) mensen in 2017; veel van deze toename was in het aandeel van de wereldbevolking in Zuid-Azië en sub-Sahara Afrika.

Het wereldwijde jaarlijkse groeitempo van de bevolking nam tussen 1950 en 1964 toe, toen het een piek bereikte van 2 0%; deze snelheid bleef vervolgens vrijwel constant tot 1970 en daalde vervolgens tot 1, 1% in 2017. Bevolkingsgroei in de GBD superregio in Zuidoost-Azië, Oost-Azië en Oceanië daalde van 2,5% in 1963 naar 0,7% in 2017, terwijl in Afrika ten zuiden van de Sahara de bevolkingsgroei bijna het hoogste gerapporteerde niveau ooit bereikte in 2017, toen ze 2,7% waren.

De wereldgemiddelde leeftijd nam toe van 26,6 jaar in 1950 tot 32,1 jaar in 2017, en het aandeel van de bevolking in de werkende leeftijd (15-64 jaar) steeg van 59,9% tot 65-3%. Op nationaal niveau daalde de TFR tussen 1950 en 2017 in alle landen en gebieden; in 2017 varieerden de TFR’s van een dieptepunt van 1 0 levendgeborenen (95% UI 0 · 9-1 · 2) in Cyprus tot een hoogtepunt van 7,11 levendgeborenen (6 · 8-7 · 4) in Niger.

De TFR onder de leeftijd van 25 jaar (TFU25, aantal levendgeborenen verwacht door de leeftijd van 25 jaar voor een hypothetische vrouw die de leeftijdsgroep heeft overleefd en werd blootgesteld aan de huidige VZV’s) varieerde van 0 · 08 levendgeboorten (0 · 07-0 · 09) in Zuid-Korea tot 2 · 4 levendgeboorten (2 · 2-2 · 6) in Niger, en de TFR over de leeftijd van 30 jaar (TFO30; aantal levendgeborenen verwacht voor een hypothetische vrouw die ouder wordt van 30 tot 54 jaar die de leeftijdsgroep heeft overleefd en werd blootgesteld aan de huidige VFR’s) varieerde van een dieptepunt van 0 · 3 levendgeboorten (0 · 3-0,4) in Puerto Rico tot een hoogtepunt van 3-1 levendgeboorten (3 · 0-3 · 2) in Niger. TFO30 was hoger dan TFU25 in 145 landen en gebieden in 2017. 33 landen hadden een negatieve bevolkingsgroei van 2010 tot 2017, waarvan de meeste zich in Midden-, Oost- en West-Europa bevonden, terwijl bevolkingsgroei van meer dan 2 0 % werd gezien in 33 van de 46 landen in Sub-Sahara Afrika. In 2017 was minder dan 65% van de nationale bevolking in 12 van de 34 landen met hoge inkomens in de werkende leeftijd.

Hoewel de TFR’s afnemen, blijft de wereldbevolking groeien naarmate de mortaliteit afneemt, met uiteenlopende patronen op nationaal niveau en tussen leeftijdsgroepen. Voorzover ons bekend is dit de eerste studie om transparante en herhaalbare schattingen van bevolking en vruchtbaarheid te verschaffen, die kunnen worden gebruikt om de besluitvorming te informeren en de voortgang te bewaken.

Bron De Morgen 10/11/2008

In 1950 werden wereldwijd 4.7 kinderen per vrouw geboren, terwijl dat in 2017 daalde naar 2.4 en de verwachting is dat die dalende trend zich voortzet.  Tegen het einde van de eeuw moet het vervangingsniveau bereikt zijn. Dat betekent dat er voor elke dode een baby geboren wordt.  Daarvoor moet elke vrouw nog 2.1 kinderen krijgen.

Wereldwijd daalt de kindersterfte, de toegang tot anticonceptie wordt beter en ook de scholingsgraad van de vrouwen neemt toe.  Vrouwen wachten ook langer met kinderen krijgen.  Vrouwen trouwen later. In zwart Afrika blijven de vrouwen nog het meeste kinderen krijgen met als koploper Niger waar elke vrouw nog altijd gemiddeld  7 kinderen krijgt maar waarvan er ook diverse sterven.  Het valt ook op dat Oost-Europa een sterke geboortedaling kent. Vrouwen krijgen er minder dan 2.1 kinderen.  Dat geldt bijna voor alle landen van Europa, maar ook voor de VS, Australië, Rusland en Japan.

In Duitsland staat het gemiddelde op 1.4, in Frankrijk 1.8 en Nederland op 1.7. Sinds 1975 is de leeftijd waarop vrouwen kinderen baren ouder dan 30 jaar met meer dan 60% gestegen. In België is de vruchtbaarheidsgraad 1.7.

Toch neemt de wereldbevolking de komende jaren nog tot met 1 miljard omdat de levensverwachting  blijft stijgen. Die bedraagt nu 70 jaar (75 jaar voor vrouwen), tegenover 48 jaar (53 voor vrouwen) in 1950.

 

Bronnen

De Standaard 10/11/2018

De Morgen 10/11/2018

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32278-5/fulltext

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge