Zwanger en pijnstillers : gevolgen?

Meer SOA's na vakantie en/of festivalseks
Broers en zussen van homo's krijgen meer kinderen.

Met al de zwangerschapskwaaltjes die op haar afkomen zijn er momenten dat vrouwen het

Free-Photos (CC0), Pixabay

liefst naar de pijnstillers grijpen. Maar welke pijnstillers mag je tijdens je zwangerschap en in welke dosering? Is er een verband tussen de pijnstillers die zwangere vrouwen slikken en bijvoorbeeld het latere gedrag van de kinderen?

Mag je bijvoorbeeld paracetamol, ibuprofen of aspirine? Paracetamol is wereldwijd de meest gebruikte pijnstiller. Het middel is vrij verkrijgbaar in de apotheek, er is dus geen recept voor nodig. Paracetamol heeft een pijnstillende en een koortswerende werking en wordt dan ook veel ingezet bij pijn en ontstekingen. Paracetamol wordt snel en vrijwel volledig opgenomen door het lichaam en kan gebruikt worden voor de pijnbestrijding bij een groot aantal aandoeningen. Het middel heeft relatief weinig bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen. Paracetamolgebruik wordt veilig geacht tijdens de zwangerschap en de borstvoeding, mits het in de juiste doseringen wordt gebruikt.

Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap paracetamol hebben geslikt, hebben mogelijk vaker last van gedragsproblemen als hyperactiviteit. Onderzoekers van de Universiteit van Bristol vonden immers een verband tussen het slikken van paracetamol tijdens de zwangerschap en een hoger risico op gedragsproblemen bij het kind.

Een onderzoek onder bijna 8000 moeders suggereert dat paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap in verband gebracht kan worden met gedragsproblemen bij kinderen.


Vragenlijsten
De onderzoekers analyseerden de gegevens van bijna 8000 zwangere vrouwen en hun kinderen en partners. Zodra de vrouwen achttien weken zwanger waren, kregen ze een vragenlijst voorgelegd die onder meer ging over hun paracetamolgebruik. Met 32 weken werd daar opnieuw naar gevraagd. En vijf jaar na hun bevalling werd het paracetamolgebruik van de vrouwen wederom in kaart gebracht. Zodra hun kind zeven jaar oud was, kregen de vrouwen weer een vragenlijst voorgelegd. Dit keer over het gedrag van hun kind.
Eerder onderzoek bracht langdurig paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap al in verband met reproductieve afwijkingen bij jongensbaby’s.

Vrouwen die veel medicatie slikten rapporteerden meer gedragsproblemen bij hun kinderen. Het is uiteraard moeilijk te bewijzen dat het medicatiegebruik oorzaak is van de gedragsproblemen. Maar het significante verband lijkt toch aan te geven dat verder onderzoek nodig is.

De percentages
Zo’n 53 procent van de vrouwen bleek bij 18 weken zwangerschap paracetamol te slikken. Na 32 weken zwangerschap was dat 42 procent. 89 procent van de vrouwen en 84 procent van hun partners slikten paracetamol na de zwangerschap. Ongeveer vijf procent van de onderzochte kinderen had gedragsproblemen. Op een leeftijd van 7 jaar werd bij de kinderen van de gebruikers 1,3 keer zo vaak hyperactiviteit vastgesteld als bij de kinderen van moeders die geen paracetamol innamen.

De onderzoekers pleiten voor verder onderzoek. Zeker ook omdat de studie beperkingen kent. Zo is er bijvoorbeeld niet gevraagd naar de doses paracetamol en hoelang de vrouwen paracetamol slikten. In afwachting van nader onderzoek lijkt enige voorzichtigheid met paracetamol tijdens de zwangerschap op zijn plaats. Maar, zo benadrukken de onderzoekers, soms kunnen er wel redenen zijn om paracetamol te gebruiken. “Het risico van het niet behandelen van koorts of pijn tijdens de zwangerschap zou zorgvuldig moeten worden afgewogen tegen mogelijke schade die paracetamol aan het nageslacht toebrengt.”

Bronnen

http://www.24baby.nl/zwanger/gezondheid/parac

http://www.nu.nl/gezondheid/4307494/meer-gedragsproblemen-kind-bij-gebruik-paracetamol-tijdens-zwangerschap.html?redirect=1

https://www.scientias.nl/zwanger

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge