Seks- en relatieonderzoek

Zwanger en de weg vinden

Ongewild kinderloze mannen
“Maak leerlingen duidelijk dat kinderen krijgen niet voor iedereen een evidentie is”

Free-Photos (CC0), Pixabay

Een zwangerschap brengt naast heel veel vreugde over het krijgen van een kind soms ook aardig wat kwaaltjes met zich mee. Zwangere vrouwen zouden volgens recent onderzoek eerder de weg kwijt geraken.

Onderzoek toont aan dat zwangerschap leidt tot veranderingen in het brein van de vrouw waardoor ze meer moeite heeft met navigeren.

Wetenschappers komen tot die conclusie op basis van experimenten. Ze verzamelden dertig zwangere vrouwen en lieten ze een route zien die vier kruispunten telde. Geen van de vrouwen had een eerdere zwangerschap voor deelname aan het onderzoek. Op elk kruispunt stonden op twee hoeken twee herkenningspunten. Zodra de vrouwen de route gezien hadden, moesten ze deze op eigen kracht uitstippelen. Soms vanaf hetzelfde beginpunt. Soms vanaf een ander startpunt. Dertig vrouwen die niet zwanger waren, kregen dezelfde opdracht voorgelegd.

Resultaten
De zwangere vrouwen presteerden aanzienlijk slechter dan de controlegroep wanneer ze de route vanaf hetzelfde startpunt moesten uitstippelen. Wanneer ze de route vanaf een ander beginpunt moesten uitstippelen, presteerden de zwangere vrouwen net zo goed als de vrouwen die niet zwanger waren.


Brein
Ook na de bevalling waren de navigerenvrouwen nog een beetje de weg kwijt. Binnen twee maanden na de bevalling ondergingen de zwangere vrouwen tevens een MRI-scan. Ook de vrouwen die niet zwanger waren, ondergingen zo’n scan. Uit de scan blijkt dat het brein van vrouwen die recent zwanger waren anders in elkaar steekt dan dat van vrouwen die niet zwanger waren. Zo blijkt het hersenvolume van zwangere vrouwen in een deel van het brein dat een belangrijke rol speelt tijdens het navigeren, kleiner te zijn. Het hersengedeelte dat verantwoordelijk is voor de navigatie blijkt bij zwangere vrouwen inderdaad een stuk kleiner te zijn.

Zwangerschap wordt gekenmerkt door langdurige blootstelling aan hoge oestrogeenniveaus. Dierproeven hebben aangetoond dat oestrogeen invloed uitoefent op navigatiestrategieën, en dus van invloed zijn op de navigatie prestaties.

Hoge oestrogeen niveaus zijn gerelateerd aan toegenomen gebruik van de hippocampus-based allocentric strategieën en verminderde gebruik van het striatum gebaseerde egocentrische strategieën. Bij de mens waren de associaties tussen hormonale verschuivingen en navigatiestrategieën minder goed bestudeerd.

Bij de controlegroepen waren de zwangere vrouwen minder goed in individuele situatie van de navigatie taak, maar niet in de andere conditie. Het onderzoek suggereert dat structurele veranderingen in het brein die veroorzaakt worden door de zwangerschap van invloed zijn op de mate waarin vrouwen in staat zijn om te navigeren. Dat concluderen de onderzoekers in het blad Neurobiology of Learning and Memory. (Neurobiology of Learning and Memory.)

Uit een eerdere studie bleek reeds dat de grote hoeveelheden oestrogeen, die vrijkomen tijdens de zwangerschap, van invloed zijn op de navigatie-vaardigheden van dieren.

Mogelijk dient dit om de (aanstaande) moeder beter in staat te stellen om voedsel te vinden en na deze speurtocht ook haar jongen weer terug te kunnen vinden. Het is voor het eerst dat onderzocht is welk effect de zwangerschap op de navigatie-vaardigheden van mensen heeft.

Bronnen

Caroline Kraaijvanger https://www.scientias.nl/zwangere-vrouw-is-sneller-weg-kwijt/

http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/09/zwangere-vrouw-raakt-sneller-de-weg-kwijt

Differences in navigation performance and postpartal striatal volume associated with pregnancy in humans” -Neurobiology of Learning and Memory

https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/33847-zwangere-vrouw-vergeet-route-sneller.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Deze website bevat info die mogelijks niet geschikt is voor kinderen. U bevestigt minstens 16 jaar te zijn. Deze website gebruikt cookies. U gaat daarmee akkoord.

error: Copyrighted by original authors. Copyright bij oorspronkelijke auteurs.