Zwanger en te zwaar is een risico voor zowel moeder als kind

Broers en zussen van homo's krijgen meer kinderen.
Sterke stijging bewust alleenstaande moeders

Meer dan 35% van de vrouwen is te zwaar bij de start van een zwangerschap. Een op de

Free-Photos (CC0), Pixabay

tien is obees en heeft een BMI die hoger ligt dan 30. Zij riskeren daardoor meer complicaties, zoals hoge bloeddruk, miskraam en zwangerschapsdiabetes en na de bevalling komt de borstvoeding moeilijker op gang. Bovendien loopt de baby verhoogde risico’s. Er zijn aanwijzingen dat kinderen van te dikke moeders achteraf meer problemen hebben met concentratieproblemen. Ze worden tijdens hun periode in de baarmoeder als het ware anders geprogrammeerd. Tot die vaststelling kwam Tanja Vrijkotte, projectleider van een grootschalige studie die sinds 2003 de ontwikkeling van 8.000 Nederlandse kinderen volgt.

Vrouwen met een te hoge BMI doen er goed aan om eerst af te slanken, hun lichaam te reinigen en gezond te leven voordat ze voor een zwangerschap kiezen. Men noemt dit preconceptiezorg, maar die kent nog te weinig aandacht. Veel toekomstige ouders beseffen niet dat het kind dat ze op de wereld zetten negen maanden lang verbonden is via de navelstreng met de bloedcirculatie van de moeder. Alles wat de zwangere vrouw eet of drinkt komt via de bloedcirculatie in de foetus terecht. Er is een duidelijke wisselwerking tussen moeder en kind.

Vrouwen die zwanger zijn en te zwaar lopen meer risico op bijvoorbeeld een miskraam of een doodgeboren kindje. ze hebben vaker een hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapsdiabetes.

Bijna een kwart van de Amsterdamse vrouwen begint met overgewicht of obesitas aan een zwangerschap, en dat is schadelijk voor zowel moeder als kind. Dat zegt Tanja Vrijkotte, AMC-medewerker van de ABCD-studie, een onderzoek naar de ontwikkeling van achtduizend Amsterdamse kinderen.

Vijfjarige kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap te zwaar waren, hebben vaker een hoge bloeddruk. Dit effect is direct te linken aan de groei in de baarmoeder. Gynaecologen en verloskundigen worden dagelijks geconfronteerd met complicaties door overgewicht in de zwangerschap. Dikke vrouwen hebben meer kans op een miskraam of een doodgeboren kindje, ze hebben vaker een hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapsdiabetes.

 

Verloskundigen krijgen steeds meer een rol in het begeleiden van vrouwen naar een gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap, zodat de vrouwen geen extra kilo’s overhouden aan elke zwangerschap.

Vrouwen met overgewicht geraken overigens moeilijker zwanger en hebben er alle voordeel bij om eerst af te slanken. Het lichaam zorgt er zelf voor dat, als de omstandigheden niet optimaal zijn, de kans op zwangerschap gering is. Afslanken tijdens de zwangerschap is daarentegen niet zonder risico’s omdat bij het extra verbranden van het overtollige vet gifstoffen vrijkomen die via de bloedbanen in de embryo of foetus terecht komen.

Voor wie gezond leeft is een zwangerschap een heel natuurlijke gebeurtenis, maar in de gezondheidszorg heeft men zwangerschap gemedicaliseerd. Zorgverzekeraars pleiten er voor om de zwangerschap te demedicaliseren en meer aandacht te besteden aan het natuurlijk karakter van de zwangerschap.

Preconceptiezorg moet meer aandacht krijgen. Vrouwen met een kinderwens moeten beseffen dat zij zich daarop moeten voorbereiden, zowel fysiek als psychisch. Een goede informatie over conceptie en zwangerschap is nodig om te beseffen dat het nuttig is om zich hierop voor te bereiden. Overgewicht moet in ieder geval worden aangepakt.

Bronnen

Malika Sevil 23 december 2014, 15:00 – Bron: Het Parool http://www.parool.nl/binnenland/zwanger-en-te-zwaar-is-een-risico-voor-zowel-moeder-als-kind~a3817050/

http://www.europeseacademie.be/

http://www.gezondheidenco.nl/161741/zwanger-en-te-zwaar-risico-dikke-vrouwen-hebben-meer-kans-op-een-miskraam-een-doodgeboren-kindje/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge